Hoppa till innehåll
Kolikot

POP Låneförsäkring

Vi förstår att planerna kan ändras i livet. POP Bankens Engångsbetald låneförsäkring hjälper dig med amorteringen av lånet om dina inkomster minskar tillfälligt till exempel på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

Med hjälp av Låneförsäkringen bibehåller du den ekonomiska balansen för dig och din familj också under svåra tider.

Vad ingår i Begränsad Låneförsäkring?

Skydd vid dödsfall och bestående men på grund av olycksfall. Du kan teckna Låneförsäkringen antingen enbart för dig själv eller tillsammans med din make eller maka eller en annan låntagare. I det senare fallet är makans eller makens eller den andra låntagarens skydd alltid begränsat och täcker dödsfall och bestående men vid olycksfall.

Du får snabba och rejäla beslut om lån och smidighet som lämpar sig för dig i alla situationer i livet.

Du kan få låneförsäkringen till exempel för bostadslånet eller för vilket annat lån som helst.

Du kan foga låneförsäkringen till ett skuldebrev som har en lånetid på högst 25 år och trygga kapitalet på ditt lån ända upp till 200 000 € för 25 år. Återbetalningen sköts i månadsrater på högst 1 350 €.

Omfattande eller Begränsad Låneförsäkring?

Vad ingår i Omfattande Låneförsäkring?

Skydd vid arbetsoförmåga, arbetslöshet eller sjukhusvård, dödsfall och bestående men på grund av olycksfall.

Vad ingår i Begränsad Låneförsäkring?

Skydd vid dödsfall och bestående men på grund av olycksfall. Du kan teckna Låneförsäkringen antingen enbart för dig själv eller tillsammans med din make eller maka eller en annan låntagare. I det senare fallet är makans eller makens eller den andra låntagarens skydd alltid begränsat och täcker dödsfall och bestående men vid olycksfall..

POP Engångsbetald låneförsäkring beviljas av AXA.

Sökande av ersättning

  • När det gäller arbetslöshet, sjukledighet och sjukhusvård kan du också fylla i ersättningsansökan i den elektroniska ersättningstjänsten. Du kan kommunicera på svenska eller finska i tjänsten.

  • Ersättning för dödsfall och bestående men vid olycksfall söks fortfarande på pappersblanketter.

  • Du får också hjälp och ytterligare information av AXAs ersättningstjänst på telefonnumret 010 802 841. Tjänstens öppettider är mån–tors kl. 9.00–19.00 och fre kl. 10.00–18.00.

    Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %.

Mer information

POP Bankens kredit är trygg. Som en bank nära människan har vi förståelse för förändringar i livets olika faser och att de för med sig nya behov och nya mål. När du besöker POP Banken kan vi tillsammans kartlägga ditt lånebehov och din ekonomiska situation. Vi erbjuder snabba och rejäla beslut om lån och fexibilitet vid överraskande situationer.

Broschyr av POP Låneförsäkringmed engångspremie

Trygghet ovh balans i återbetalningen.

Broschyr av POP Låneförsäkring med månadspremie

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt