Hoppa till innehåll

POP Låneskydd

POP Låneskydd tryggar återbetalningen av lån 

Den som är klok hoppas på att det ska gå väl i livet men förbereder sig också på att det kanske inte gör det. Vissa motgångar kan ingen göra något åt, men återbetalningen av lån kan fixas. POP Låneskydd hjälper dig med återbetalningarna när du inte själv klarar av det. 

POP Låneskydd ger skydd i mindre och större motgångar i livet. Men hjälp av skyddet kan du sköta lånet även om dina eller din makes inkomster minskar på grund av till exempel arbetslöshet eller sjukdom.

Hemmet är en skyddad hamn – i synnerhet i stormens öga

POP Låneskydd ger skydd i kriser. Tack vare engångsersättningen vid dödsfall kan din familj vid behov bo kvar i hemmet, och eventuella besparingar behöver inte användas för att sköta lånebetalningarna. POP Låneskydd ger sinnesro till ett förmånligt pris. 
 
Du kan skräddarsy POP Låneskydd utifrån din aktuella situation. Om lånet har en annan gäldenär kan han eller hon välja ett lämpligt paket åt sig oberoende av dina val. Ersättning betalas för en händelse åt gången. 

Priset på POP Låneskydd påverkas av:

  • Den försäkrades ålder

  • Det valda skyddspaketet

  • Lånekapitalet och den försäkrade procentandelen

  • Lånetiden

  • Månadsraten

POP Låneskydd hjälper när livet strular

Som privatkund kan du välja POP Låneskydd till ett nytt bostadslån eller en konsumentkredit. Du kan försäkra lånet i sin helhet (100 procent) eller delvis (75 procent).

Som privatkund kan du välja mellan tre alternativa skyddspaket:

Passar i synnerhet löntagare som har familj och som vill ha den mest omfattande försäkringen för att trygga sin egen och familjens utkomst och hemmet.

POP Omfattande låneskydd ger skydd vid dödsfall och arbetslöshet samt vid både bestående och tillfällig arbetsoförmåga.

Läs mer

Ett nytt skyddspaket för privatkunder som inte har familj och som inte behöver heltäckande livförsäkring. Paketet ger trygghet vid eventuella överraskningar i livet.

POP Individuellt låneskydd ger skydd vid dödsfall (max. 20 000 euro) och arbetslöshet samt vid bestående och tillfällig arbetsoförmåga. Kan endast beviljas som personligt skydd.

Alltid har man inte behov av maximalt skydd. POP Lätt låneskydd passar privatkunder som nöjer sig med lättare skydd, och det ger skydd vid dödsfall samt vid bestående men på grund av olycksfall (invaliditetsklass 10) och tillfällig arbetsoförmåga på grund av olycksfall.

Komplettera ditt försäkringsskydd – individuellt

POP Låneskydd kompletterar eventuella andra försäkringsskydd som du redan har. Den engångsersättning som betalas från skyddet används till exempel vid dödsfall som sådan för låneskötseln, och för det belopp som berörs av pantsättning uppkommer inga skattepåföljder. En rätt anpassad livförsäkringsersättning tryggar å sin del upprätthållandet av familjens levnadsstandard om inkomster för den ena maken eller makan inte längre finns att tillgå.

Du kan välja skyddspaketet för POP Låneskydd individuellt utifrån din egen situation. En eventuell annan delaktig i lånet kan också välja det lämpligaste skyddspaketet åt sig själv oberoende av dina val. I ersättningssituationer betalas ersättning för ett fall i taget.

POP Låneskydd beviljas av Sb-Livförsäkring Ab och Chubb. POP Banken är ombud för livförsäkringsbolaget.

Låneskydd även för företagare

Om du är företagare och till exempel håller på att ta ett bostadslån i egenskap av personkund, kan du välja POP Omfattande låneskydd för företagare. Återbetalningen av ett lån som du tagit för företagsverksamheten kan du återigen skydda med POP Företagsskydd.

Priset på POP Låneskydd påverkas av den försäkrades ålder, det valda skyddspaketet, lånekapitalet och den försäkrade procentandelen, lånetiden och månadsraten.

Mer information

Oppna filen POP Låneskydd. 

 

Öppna filen POP Låneskydd produktfakta.

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt