Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: POP Pankki -ryhmän perusliiketoiminnan kannattavuus nopeassa kasvussa

POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 26,4 (44,7) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 21,1 (37,1) miljoonaa euroa. Vaikka tulos heikkeni edellisvuodesta, luvut kertovat vahvasta kannattavuuden kasvusta, sillä vertailukauden tulos sisälsi merkittäviä kertaluonteisia tuloutuksia.

 

”Talouden näkymät vuodelle 2022 olivat alkuvuodesta lupaavat, mutta muuttuivat olennaisesti heikommaksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman laajamittaisen hyökkäyksen seurauksena. Inflaatio sekä energian hinnan nousu heijastuivat laajasti eri sektoreille kasvuodotusten heiketessä loppuvuotta kohden. POP Pankki -ryhmässä vuosi oli kuitenkin hyvä. Markkinakorkojen nousu tuki ryhmän strategisia valintoja, joka näkyi tuloksessa. Meillä on tehty pitkäjänteisesti työtä perusliiketoimintojen tuottavuuden parantamiseksi ja erityisesti vuoden 2022 alussa aloittamamme tehostusohjelma näkyy nyt selvästi tuloksissa”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

 

POP Pankki -ryhmän korkokate kasvoi vuoden 2022 aikana 20 prosenttia 94,2 (78,3) miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot lähes 15 prosenttia 41,6 (36,3) miljoonaan euroon. Ryhmän vakuutuskate supistui 3,9 prosenttia 12,7 (13,2) miljoonaan euroon. Markkinakorkojen muutos vaikutti negatiivisesti POP Pankki -ryhmän korkosijoitusten arvostuksiin. Heikosta sijoitusvuodesta huolimatta pankkiliiketoiminta raportoi perusliiketoiminnan kehityksen siivittämänä hyvän tuloksen. Myös ryhmän vakuutustoiminnan tulos oli sijoitusmarkkinoiden ja toimintaympäristön haasteista huolimatta positiivinen.

 

Ryhmän luottokanta oli vuoden lopussa 4,4 miljardia euroa, jossa on kasvua 4,8 prosenttia. Myös talletuskanta kehittyi vakaasti kasvaen 2,5 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Rahoituksen kysyntä on laskenut loppuvuonna ja tämä vaikutti myös POP Pankkien luottokannan kasvuun. Säästämisen ja sijoittamisen osa-alueen nettomerkinnät laskivat, mutta olivat markkinahermoilusta huolimatta positiiviset.


Keskeiset tapahtumat POP Pankki -ryhmässä

 

  • POP Pankkikeskuksen hallitus päivitti keväällä 2022 POP Pankki -ryhmän strategiaa. Ryhmän visiona on olla henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistävä, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon pankki, joka on vakavarainen ja kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin.
  • POP Pankki -ryhmään kuuluva POP Asuntoluottopankki Oyj sai vuonna 2022 Euroopan keskuspankilta kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevan toimiluvan. POP Asuntoluottopankki Oyj vastaa yhdessä Bonum Pankki Oyj:n kanssa ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta ja toimii POP Pankki -ryhmän asuntovakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana. POP Asuntoluottopankki laski syyskuussa liikkeeseen 250 miljoonan euron katetun joukkovelkakirjalainan osana yhden miljardin euron suuruista katettujen joukkovelkakirjalainojen ohjelmaansa.
  • Tilikauden aikana toteutui yksi pankkifuusio POP Pankki Liedon, POP Pankki Piikkiön ja POP Pankki Suupohjan muodostaessa POP Pankki Suomen Osuuspankin. Lisäksi POP Pankki Jämijärvi ja POP Pankki Kurikka julkistivat alkukesästä 2023 toteutettavan sulautumisensa.
  • POP Pankki -ryhmä käynnisti tammikuussa 2022 laajan järjestelmäuudistuksen, jonka keskeisenä osana on peruspankkijärjestelmän uudistus yhdessä uuden kumppanin Crosskeyn kanssa. Ryhmä arvioi uuden järjestelmän käyttöönoton tapahtuvan vuonna 2025.

 

POP Pankki -ryhmän keskeiset avainluvut

 

(M€ / %)

2022

2021

2020

Korkokate

94,2

78,3

74,1

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

41,6

36,3

31,0

Vakuutuskate

12,7

13,2

11,6

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

-7,7

-10,4

-7,5

Tulos ennen veroja

26,4

44,7

12,9

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja

26,3

40,4

10,8

Vakuutustoiminnan tulos ennen veroja

0,3

5,0

2,4

Luottokanta

4 448,5

4 243,8

3 868,1

Talletuskanta

4 325,9

4 222,3

4 086,0

Oma pääoma

560,6

552,8

517,2

Taseen loppusumma

5 777,2

5 357,7

5 098,4

Kulu-tuottosuhde

77,7 %

68,8 %

83,6 %

Kokonaispääoman tuotto, ROA %

0,4 %

0,7 %

0,2 %

Oman pääoman tuotto, ROE %

3,8 %

6,9 %

2,2 %

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) %

19,4 %

19,2 %

19,9 %

Vakavaraisuussuhde, (TC) %

19,4 %

19,2 %

19,9 %

 

Näkymät vuodelle 2023

Talouden kehitykseen liittyy huomattavaa epävarmuutta vuoden 2023 aikana, mikä vaikuttaa POP Pankki -ryhmän toimintaympäristöön. POP Pankki -ryhmän pitkään jatkunut toiminnan tehostuminen näkyy kuitenkin selkeästi nousseina pankkiliiketoiminnan tuottoina, joita markkinakorkojen muutos tukee. Erityisesti korkokatteen ja sijoitustoiminnan tuottojen odotetaan muodostuvan vuonna 2023 edellistä vuotta korkeammiksi. POP Pankki -ryhmän tuloksen tilikaudelta 2023 arvioidaan muodostuvan merkittävästi paremmaksi kuin tilikaudella 2022. Suurimmat tuloskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät liittyvät markkinakorkojen muutoksiin, sijoitusten arvonmuutoksiin sekä luottotappioihin.

 

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

 

POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pullin kommentti- ja haastattelupyynnöt:
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus,
050 572 9679

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä