Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023: POP Pankki -ryhmällä historiallinen vuosi, tulos räjähdysmäisessä kasvussa 

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023: POP Pankki -ryhmällä historiallinen vuosi, tulos räjähdysmäisessä kasvussa 

Pankkitoiminnan menestyksellinen vuosi ja vakuutusyhtiön osake-enemmistön myynti näkyvät POP Pankki -ryhmän tuloksessa. Ryhmän tulos ennen veroja oli 134,6 (29,1) miljoonaa euroa, josta jatkuvien toimintojen tulos oli 89,3 (26,2) miljoonaa euroa. POP Pankki -ryhmän jatkuvien toimintojen tuotot kasvoivat 58,5 prosenttia ja ydinvakavaraisuus (CET 1) vahvistui 20,3 prosenttiin.  

Ryhmän korkokate kasvoi 90,8 prosenttia 178,1 (93,3) miljoonaan ja nettopalkkiotuotot 4,6 prosenttia 44,0 (42,1) miljoonaan euroon. Ryhmän luottokanta oli vuoden lopussa 4,6 miljardia euroa, jossa on kasvua 2,6 prosenttia. Asuntokaupan hiljentymisestä huolimatta asuntoluottojen määrä säilyi vuoden takaisella tasolla, kun taas yritysluottojen määrä kasvoi. Heikentynyt taloustilanne näkyi luottojen arvonalentumistappioiden kasvuna. Talletuskanta pysyi vuoden takaisella tasolla 4,3 miljardissa eurossa.  

POP Pankki -ryhmä myi toukokuussa 2023 LähiTapiolalle 70 prosentin enemmistöosuuden ryhmän vakuutusyhtiöstä. Kaupasta ja vakuutustoiminnasta ryhmä kirjasi tulosta 45,2 miljoonaa euroa. POP Pankki -ryhmä omistaa edelleen Suomen Vahinkovakuutus Oy:stä 30 prosenttia. Vakuutustoiminnan myynti vahvisti jo ennestään vahvaa yhteenliittymän vakavaraisuutta. 

Jatkuvien toimintojen kulut kasvoivat 10,3 prosenttia 118,8 miljoonaan euroon. Merkittävän kustannuserän muodostaa ryhmän vuonna 2022 aloittama peruspankkijärjestelmäuudistus ja siihen liittyvät väliaikaiset päällekkäiset järjestelmäkulut. Järjestelmäuudistuksella POP Pankki -ryhmä tavoittelee alhaisempia kehityskustannuksia ja nopeaa muutoskyvykkyyttä. Ryhmä arvioi ottavansa käyttöön uuden järjestelmän vuoden 2025 aikana. 

”Vuosi 2023 oli pankkitoimialalle tuloksellisesti hyvä. POP Pankki -ryhmälle vuosi oli erinomainen. Palkkiotuottojemme kasvu jatkui ja korkokatteemme kasvoi räjähdysmäisesti. Tämän lisäksi luottokantamme jatkoi kasvussa ja onnistuimme säilyttämään talletuskantamme kiristyneestä korkokilpailusta huolimatta. Strateginen linjauksemme keskittyä ydinliiketoimintaamme, eli pankkiliiketoimintaan, osui ajoituksellisesti loistavasti. Meillä on peruspankkijärjestelmäuudistuksemme myötä katse tulevassa sekä oman markkinaosuutemme kasvattamisessa palvelu edellä ja uusia asiakaslähtöisiä tuotteita tarjoten”, toteaa Jaakko Pulli, POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja.   

Keskeiset tapahtumat POP Pankki -ryhmässä 

POP Pankki -ryhmä myi 70 prosenttia Suomen Vahinkovakuutus Oy:n osakekannasta LähiTapiolalle. Kokonaisuudessaan vakuutustoiminnan positiivinen vaikutus ryhmän tulokseen oli 45,2 miljoonaa euroa.  

  • POP Pankki -ryhmä ja LähiTapiola aloittivat vuoden 2023 aikana laajan yhteistyön sekä alueellisesti että tuotetasolla.  
  • Jämijärven Osuuspankki sulautui Kurikan Osuuspankkiin kesän 2023 alussa, POP Pankki -ryhmään kuuluu 18 POP Pankkia. 
  • Vuonna 2022 käynnistetty POP Pankki -ryhmän järjestelmäuudistushanke eteni ja ryhmä otti käyttöön uuden asiakastietojen hallintajärjestelmän kaikissa POP Pankeissa 
  • S&P Global Ratings vahvisti lokakuussa Bonum Pankki Oy:n luottoluokituksen (’BBB’/’A-2) ja muutti näkymät vakaista positiivisiksi.  

 
POP Pankki -ryhmän keskeiset avainluvut 

(M€ / %) 

2023 

2022 

2021 

Korkokate 

178,1 M€ 

93,3 M€ 

78,3 M€ 

Palkkiotuotot ja -kulut, netto 

44,0 M€ 

42,1 M€ 

36,3 M€ 

Rahoitusvarojen arvonalentumiset 

-17,3 M€ 

-7,7 M€ 

-10,4 M€ 

Tulos ennen veroja* 

89,3 M€ 

26,2 M€ 

44,7 M€ 

Luottokanta 

4 562,2 M€ 

4 448,5 M€ 

4 243,8 M€ 

Talletuskanta 

4 321,0 M€ 

4 331,0 M€ 

4 222,4 M€ 

Oma pääoma  

688,1 M€ 

566,7 M€ 

552,8 M€ 

Taseen loppusumma 

6 074,6 M€ 

5 774,2 M€ 

 5357,7 M€ 

Kulu-tuottosuhde* 

52,9 % 

76,1 % 

68,8 % 

Kokonaispääoman tuotto, ROA* 

1,2 % 

0,4 % 

0,7 % 

Oman pääoman tuotto, ROE* 

11,4 % 

3,7 % 

6,9 % 

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) 

20,3 % 

19,4 % 

19,2 % 

Vakavaraisuussuhde, (TC) 

20,3 % 

19,4 % 

19,2 % 

*Jatkuvat toiminnot 

**Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä 

POP Pankki -ryhmän vuoden 2024 näkymät:  

Toimintaympäristön haastavasta kehityksestä huolimatta ryhmän jatkuvien toimintojen tuloksen ennakoidaan muodostuvan tilikaudella 2024 samantasoiseksi kuin tilikaudella 2023. Tuloskehitykseen liittyy markkinakorkojen ja sijoitusmarkkinoiden muutoksista, talletuskilpailun mahdollisesta kiristymisestä ja luottotappioiden määrän kehityksestä johtuvaa epävarmuutta.  

POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

POP Pankki -ryhmään kuuluu keskusyhteisö POP Pankkikeskus, keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, kiinnitysluottopankki POP Asuntoluottopankki Oyj ja 18 POP Pankkia, joiden muodostamaan palveluverkostoon kuuluu 70 konttoria ja palvelupistettä. POP Pankki -ryhmä työllistää yli 700 henkeä ja asiakkaita sillä on yhteensä 255 900. 

POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pullin haastattelupyynnöt:  
Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus, 
050 572 9679 

 

 

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä