Hyppää sisältöön

Suomalaisen veri vetää mökille – POP Pankki selvitti mökin ostajien ja myyjien mietteitä

Lähes neljä viidestä POP Pankin mökkikyselyn vastaajasta (78 %) on jo ostanut tai vuokrannut mökin ja vajaa viidennes suunnittelee mökin ostamista. Vain alle kolme prosenttia mietti kesäkauden alkaessa mökin myymistä. Tärkein ostokriteeri mökille on tämän sijainti veden äärellä (55,4 % vastaajista). Sen sijaan mökin myynnin taustalta löytyy useampia syitä kuten mökin sijainnin vaihto, sen ylläpito, mutta myös riitaisa suku.

Varsinais-Suomi kiinnostaa mökkipaikkakuntana

Mökin ostoa miettivät ovat kyselyn mukaan erityisen kiinnostuneita Varsinais-Suomen alueesta (20,3 %), joskin myös Uusimaa (17,6 %), Pirkanmaa ja Etelä-Pohjamaan (molempien osuus oli 16,2 %) kiinnostavat myös. Mökin ostoa suunnitelleista vain 5,3 prosenttia oli jo kysynyt lainaa vapaa-ajan asunnon hankintaa varten. Lainaa oli  suunniteltu otettavan joko yli 50 000 euroa (34,3 %) tai alle 20 000 euroa (25,7 %).

POP Pankin tilastojen mukaan eniten vapaa-ajan asuntoluottoja on myönnetty Etelä-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Keski-Suomeen. Mökkilainaa otetaan keskimäärin noin 48 000 euroa. Vapaa-ajan asuntojen marginaalit vaihtelevat POP Pankeittain. Yleisesti ottaen vapaa-ajan asunnon marginaali voi olla korkeampi kuin vakituiseen asuntoon otetun lainan marginaali. Marginaaliin vaikuttaa muun muassa se, millainen kohde on, missä se sijaitsee ja millaisella tontilla mökki sijaitsee. Lainojen kirjaamisen perusteella huhti-, kesä- ja marraskuu ovat POP Pankeissa aktiivisinta mökkikauppa-aikaa.

Tarjontaa vähemmän kuin kysyntää

Myyntiä miettivistä reilu kolmannes perustelee myyntipäätöstään sillä, että mökin ylläpito on käynyt vaivalloiseksi. Hieman alle viidennes kertoo luopumisensa syyksi sen, että omistaa useamman mökin. Riitaisa sukukin on mainittu myymisen perusteluissa samoin halu vaihtaa mökkiä sen sijainnin vuoksi.

25 prosenttia kyselyyn vastanneiden myyjien mökeistä sijoittuu Keski-Suomeen, toiset 25 prosenttia Lappiin. Kolmannelta sijalta löytyy Etelä-Pohjanmaa (16,7 %). Ostajien keskuudessa trendaavasta Varsinais-Suomesta myytävää löytyy 8,3 prosentilta vastaajista.

Mökkeily se vaan on mahtavaa

Sekä mökin ostamista suunnitelleiden että itse mökkiläisten kolme tärkeintä kriteeriä mökille olivat mökin sijainti veden äärellä (55,4 %), maantieteellinen sijainti (16,2 %) ja mökin sijainti keskellä tai lähellä luontoa (10,8 %).

Suomalainen kaipaa kesällä veden äärelle.

Lähes 63 prosenttia kyselyyn vastanneista on nauttinut mökkeilystä jo yli 10 vuoden ajan. Tuoreita, alle 2 vuotta mökkeilijöitä oli toiseksi eniten eli reilu 15 prosenttia. Kun unohdetaan ostokriteerit, mökkeily on mukavaa, koska:

”Vaihtelua kerrostaloelämälle, kaikki ei tapahdu napista kääntämällä.”

”Elämän pienimuotoisuus verrattuna kotioloihin. Vaikka tekemistä riittää, niin tarkoituksella vaatimattomana mökkinä pidetty, ei kaupunkiasunnon varustelutasoa omaava mökkeily auttaa rentoutumaan aivan eri tavalla. Ei ole edes nurmikkoa leikattavana.”

”Saa tehdä juuri niitä asioita kuin haluaa: puuhastella, levätä, toteuttaa remontteja, viettää aikaa hyvässä seurassa.”*

Sijainti, sijainti, sijainti

POP Pankki muistuttaa, että sijainti on juurikin se asia, mihin mökin ostoa suunnittelevan kannattaa kiinnittää huomiota. Miettiä kannattaa muun muassa sitä, miten helposti mökille pääsee sekä ajallisesti että liikenteellisesti. Jos mökki sijaitsee saaressa, tarvitseeko tätä varten hankkia myös vene?

Sijainnin ja tarpeiden kartoittamisen lisäksi kesämökin tulevat remontit ja vuotuiset ylläpitokulut on hyvä laskelmoida ennakkoon. Näin kustannukset eivät tule yllätyksenä, vaan ne on ennakoitu ajoissa. Pankki muistuttaa myös, että korkosuojaus on neuvoteltavissa vakituisen asunnon lainojen lisäksi vapaa-ajan lainoihin ja myös lainaturvat on mahdollista yhdistää näihin lainoihin.

*Kommentit on poimittu suoraan mökkikyselyn vapaista vastauskommenteista.

Tiedotteen tiedot perustuvat POP Pankin vapaa-ajanlainatilastoihin vuodesta 2010 lähtien sekä POP Pankin huhtikuussa 2022 sidosryhmilleen tekemään suureen mökkikyselyyn, johon osallistui yli 400 vastaajaa.

Lisätietoja:

Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus, 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä