Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj hakee joukkovelkakirjalainansa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Pörssitiedote 7.4.2022, klo 11:30

Bonum Pankki Oyj laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron senior-ehtoisen ja vakuudettoman joukkovelkakirjalainan osana Bonum Pankki Oyj:n 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. Joukkovelkakirjalaina on vaihtuvakorkoinen ja erääntyy 5.4.2025.

Joukkovelkakirjalainan lopulliset ehdot ovat saatavissa englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta: https://www.poppankki.fi/en/investors/information-for-investors/investor-relations Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on FI4000519111.

Bonum Pankki Oyj on tänään jättänyt listalleottohakemuksen joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Lisätietoja:
Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi
Timo Hulkko, johtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa velkakirjoja, eikä velkakirjoja myydä maissa, joissa velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään tutustuvan ja noudattavan kaikkia tällaisia rajoituksia. Bonum Pankki Oyj (”Yhtiö”), Nordea Bank Abp tai niiden edustajat eivät hyväksy mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden rikkomuksista, jotka harkitsevat Yhtiön arvopapereihin sijoittamista riippumatta siitä, ovatko henkilöt tietoisia näistä rajoituksista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Velkakirjoihin liittyvää esitettä ei ole hyväksytty eikä hyväksytä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta ei siten jaeta eikä sitä saa välittää eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämän tiedotteen viestittäminen rahoituksen markkinointina on jaettavissa vain ja suunnattu vain (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) artiklan 19(5) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason yhtiöille ja muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit henkilöt”). Tarjoukseen tai sopimukseen merkitä, ostaa tai muutoin hankkia arvopapereita voidaan ryhtyä ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

AINOASTAAN AMMATTIMAISILLE SIJOITTAJILLE – Tuotteen kehittäjän kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on vain hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä