Hyppää sisältöön

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2021

Bonum Pankki Oyj
Pörssitiedote 16.2.2022 klo 9.00

Bonum Pankki Oyj: Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2021

POP Pankki -ryhmään kuuluvan Bonum Pankki Oyj:n tilikauden tulos parani 1 046 tuhanteen euroon (712). Taseen loppusumma oli 1 037 914 tuhatta euroa (1 006 480).

Vuoden 2021 aikana Bonum Pankki Oyj operoi tehokkaasti POP Pankki -ryhmän yhteenliittymän keskusluottolaitoksena järjestäen jäsenpankeille rahoitusta pääomamarkkinoilta. Bonum Pankki Oyj:llä on 750 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaohjelma, jonka puitteissa vuonna 2021 tehtiin kaksi liikkeeseenlaskua. Alkuvuonna Bonum Pankki Oyj osallistui myös 78, miljoonalla eurolla Euroopan keskuspankin TLTRO III -rahoitusoperaatioon. Tilikauden päättyessä Bonum Pankilla oli TLTRO III -rahoitusta yhteensä 128,4 miljoonaa euroa.

Keskusluottolaitospalveluiden lisäksi Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien ja korttiluottojen myöntämisestä ja ylläpidosta. Tuotteita ja korttimaksamiseen liittyviä palveluita kehitetään jatkuvasti yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Vuoden 2021 aikana tuotiin uusia korttiliitännäisiä toiminnallisuuksia POP Pankin mobiilipankkisovellukseen mukaan lukien Apple Pay -mobiilimaksamismahdollisuus.

Bonum Pankki Oyj etsii aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia täydentämään ryhmän tuotetarjontaa. Yhteistyökumppanien asiakkaille tarjottava antolainaus kasvoi ripeästi loppuvuodesta. Tammikuussa 2022 Bonum Pankki Oyj lisäksi sopi Evli Pankki Oyj:n kanssa kaupasta, jossa Bonum ostaa Evlin lainakannasta velkakirjalainoja noin 25 miljoonan euron arvosta.

Vuoden tärkeimpiä 2021 kehittämisen painopistealueita ovat olleet rahanpesua estävien toimien tehokkuus sekä järjestelmien parantaminen. Tähän on sisältynyt uuden AML-monitorointijärjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojekti. Ryhmän pankkien rahanpesun ehkäisemisen toiminnot toteutetaan jatkossa keskitetysti Bonum Pankki Oyj:ssä uutta järjestelmää hyödyntäen. Bonum Pankki Oyj:n edellisvuonna perustama Palvelukeskus on vakiinnuttanut asemansa POP Pankki -ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottajana.

S&P Global Ratings vahvisti elokuussa Bonum Pankki Oyj:n pitkäaikaisen investointitason (investment grade) luottoluokituksen ’BBB’ ja lyhytaikaisen luottoluokituksen ’A-2’. Luottoluokitus säilyi ennallaan ja näkymät vakaina. Luottoluokitus ja näkymät vahvistettiin muuttumattomina uudelleen 4.2.2022.

 

 

Avainluvut (1000 euroa)

31.12.2021

31.12.2020

Korkokate

8 498

7 061

Palkkiotuotot, netto 

6 639

7 207

Tulos 

1 046

712

Taseen loppusumma 

1 037 914

1 006 480

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

21,8

24,1

Kulu–tuottosuhde, %

75,4

71,4

ROA, %

0,10

0,09

ROE, %

3,00

2,13

Omavaraisuusaste, %

3,4

3,4


Bonum Pankki Oyj

Bonum Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.‒31.12.2021

Lisätietoja:

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. 050 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jaakko Pulli, vt. toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus sekä Bonum Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 420 0925, sähköposti: jaakko.pulli@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poppankki.fi  

Bonum Pankki Oyj vastaa POP Pankkien yhteenliittymän keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta. Lisäksi Bonum Pankki Oyj myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja ja vakuudellisia velkakirjalainoja sekä toimii yhteenliittymän keskitettyjen palvelujen tarjoajana.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä