Hoppa till innehåll

Hållbarhet inom POP Bankgruppen

Vår uppgift, vår vision och våra värderingar

Våra rötter hänger ihop med den över 100 år gamla andelsrörelsen i Finland. Inom POP Bankgruppen tror vi på lokal service och samarbete som omfattar hela Finland.

 • Vår uppgift är att främja våra kunders ekonomiska välfärd, förmögenhetsutveckling och lokala framgång.

 • Vår vision är att vara en bank som kombinerar personlig och digital service och som har de nöjdaste kunderna och fattar beslut snabbt.

 • Våra värderingar är hållbarhet, kundorientering, resultatförmåga och modig förnyelseförmåga

Vi främjar hållbar utveckling

Hållbarhet är en del av gruppens strategi, kundlöfte och vision.

 • Främjande av hållbar finansiering och investering samt bekämpning av klimatförändringen.

 • Främjande av lokal framgång, livskraft och välfärd

 • Öppen och transparent affärsverksamhet

 • Främjande av personalens jämställdhet, mångfald och arbetshälsa

 • Förebyggande av grå ekonomi, korruption och penningtvätt

För oss innebär hållbarhet att vi följer principerna för hållbar utveckling i all verksamhet

 • Vid sidan av utvecklingen av vår egen verksamhet har vi förbundit oss att stödja en hållbar ekonomisk utveckling bland annat genom att erbjuda hållbara placeringsfonder, låneprodukter för miljövänliga utvecklingsprojekt. Till exempel beräkna miljökonsekverna av din investering med vår miljöräknaren.

 • Vi uppmuntrar våra kunder att sköta ärenden digitalt, samt att använda e-faktura och elektroniska dokument och signaturer.

 • En viktig indikator för oss är kundnöjdheten. Enligt en kundnöjdhetsundersökning av oberoende EPSI Rating, som analyserar bankverksamhet i bland annat Norden, har vi tolvande gången de mest nöjda privat kunderna i Finland (senaste undersökning 9/2023). 

 • Våra tjänster har också beviljats Nyckelflaggan som beaktar vår lokala närvaro.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt