Hoppa till innehåll

Låneskydd ger sinnesro för många

En låneskyddsförsäkring lyfter ansvaret från de egna axlarna i en situation som börjar vara övermäktig för ett enskilt hushåll.

Idén med låneskyddet är kort och kraftigt att skydda den som har bostadsskulder i fall av oväntad och överraskande betalningsoförmåga. Ett bolån eller något annat lån kan vara stort, och den skötsamma återbetalaren blir förskräckt vid blotta tanken på att inte kunna betala den månatliga amorteringen av en eller annan orsak. 

Man kan inte leva med att hela tiden vara rädd för alla eventuella motgångar, men det är ändå viktigt att bevara den dagliga sinnesron.  Den goda nyheten är den att man också kan köpa sig sinnesro!  Med hjälp av låneskyddsförsäkringen kan man sköta återbetalningen som avtalat och enligt den preliminära planen även om något oväntat och tråkigt inträffar. 

 

Egen härd är mer än guld värd

Att köpa ett eget hem eller att bygga sitt drömhus hör till de största och viktigaste anskaffningarna i livet för oss alla. Det planerar vi ofta länge och väl, och återbetalningen av lånet och de månatliga betalningarna räknas omsorgsfullt ut i förväg. Har du kommit att tänka på vad som händer om det som följd av tråkiga motgångar går så, att till exempel den ena av de arbetande vuxna i familjen råkar bli tillfälligt eller permanent arbetsoförmögen?

I en sådan svår situation får du mycket tröst och konkret hjälp av ersättningen som betalas ut från låneskyddet, och med hjälp av den kan familjen om den vill stanna kvar i sitt bekanta och kära hem. Det är också mycket vanligt att låneskyddet kopplas just till bolån. 

Det är klart att låneskyddet är en lika viktig, om inte till och med viktigare, garanti för ekonomin för den som lever ensam – inkomsterna och skötseln av ekonomin är ju beroende av en enda person. Företagarna har inte heller glömts bort. Ett personligt och heltäckande låneskyddspaket kan skräddarsys för en privatföretagare när företagaren handlar som personkund och till exempel köper en ny bostad eller sommarstuga.  

 

Vad vill du att ditt låneskydd ska täcka?

När man överväger att ta låneskydd lönar det sig att noga tänka ut vad man vill att det ska täcka. Behövs det till exempel för hela lånesumman eller endast för en del av den? Och ska försäkringen tas för hela lånetiden eller endast för en del? Behövs den enbart i fall av dödsfall eller bestående men eller också ifall man drabbas av arbetslöshet eller arbetsoförmåga? 

Den mest omfattande låneskyddsförsäkringen täcker utöver dödsfall, sjukdom och bestående men dessutom försämrad betalningsförmåga på grund av arbetslöshet och arbetsoförmåga.  Försäkringen är naturligtvis dyrare ju mer omfattande skydd den ger.

 

Ärlighet varar längst

När man skaffar en låneskyddsförsäkring är det av väsentlig vikt att ärligt berätta om sitt hälsotillstånd för försäkringsbolaget som frågar om det. I värsta fall kan låneskyddet till och med hävas helt om det senare framgår att det fanns fel i uppgifterna om hälsan.

Det finns också skäl för att omsorgsfullt sätta sig in i de andra villkoren som gäller låneskyddsförsäkringen och vad den täcker innan man skaffar skyddet. Det har nämligen också hänt att människor blivit utan ersättning när avtalsvillkoren inte har varit helt klara. 

Alla tycker inte att en låneskyddsförsäkring är nödvändig vid ett bolån av så kallade normala mått. Det lönar sig ändå inte att bli helt utan skydd – i stället för att skaffa låneskydd kan ett alternativ som är värt att beakta till exempel också vara att spara eller placera motsvarande summa. 
Är du intresserad av en låneskyddsförsäkring? Kontakta oss så avtalar vi om tid för ett möte.

LÄS MER OM POP BANKENS LÅNESKYDD
 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt