Hyppää sisältöön

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennuste kesäkuu 2019

Työllisyyden kasvu tulossa tiensä päähän. Työttömyys on vähentynyt Suomessa vauhdilla ja viimeisten kolmen vuoden aikana työttömien määrä vähentynyt noin 50 000 työnhakijalla. Positiiviseen kehitykseen on nyt kuitenkin tulossa muutos, sillä POP Pankki arvioi, että talouskasvun hidastuminen heikentää tänä ja ensi vuonna työvoiman kysyntää.

POP Pankin kansalaissuhdanne-ennusteesta käy ilmi, että työllisyyden kasvu ja työttömyyden lasku ovat hidastuneet selvästi alkuvuodesta, osin jopa pysähtyneet.

"Kyse on luultavasti siitä, että työllistettäviä työttömiä ei ole enää kovin paljon. Hyvät työllistymisedellytykset omaavat henkilöt ovat jo työllistyneet noususuhdanteen aikana", johtaja Timo Hulkko POP Pankki -ryhmästä sanoo.

Avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin edelleen kasvanut voimakkaasti ja avoimia työpaikkoja on tarjolla ympäri maata. Ongelmana kuitenkin on, ettei saatavilla oleva työvoima vastaa työnantajien tarpeita. 

"Talouskasvun hidastuminen heikentää loppuvuodesta myös työvoiman kysyntää. Arviomme mukaan työllisyys ei juuri enää kasvakaan ennustetulla talouden kasvuvauhdilla", Hulkko toteaa.

POP Pankin mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna vielä hieman alle nykyisen noin 6,5 prosentin tason. Työttömien määrää vähentää ennen kaikkea ikääntyminen, jonka myötä myös työttömiä eläköityy. 

Työssä käyville luvassa palkankorotuksia

POP Pankin mukaan palkkojen nousu on nopeutunut selvästi. Sopimuskorotusten lisäksi myös henkilökohtaiset palkankorotukset ovat keskimäärin suurempia kuin mitä viime vuosina on nähty. 

"Tulojen kasvusta huolimatta kulutuksen kasvu ei ole nopeutunut. Viime vuosien velkaantumisen jälkeen kotitalouksien säästäminen on nyt kasvanut lisätulojen myötä", Hulkko toteaa.

Asuntolainaa maksaville tai lainanottoa suunnitteleville POP Pankilla on hyviä uutisia. Asuntolainojen viitekorkona käytetty 12 kuukauden euribor on pysähtynyt noin -0,1 prosentin tasolle. Hulkko arvioi korkojen pysyvän negatiivisena ja nollassa vielä varsin pitkään.

Nousevat palkat nakertavat yrittäjätuloa

Yrittäjien tulot ovat nousukaudella kasvaneet nopeasti, koska talouskasvu on lisännyt myyntiä ja tuloja.

"Palkkojen ja kustannusten nousu hidastaa ensi vuonna yrittäjien tulojen kasvua, vaikka se jatkuukin kuluttajien ja eläkeläisten tilannetta parempana”, Hulkko toteaa ja jatkaa: ”Sen sijaan eläkeläisten tulojen kasvu on jäänyt jälkeen muiden tuloista. Tänä ja ensi vuonna eläkkeet nousevat kuitenkin hieman hintojen nousua nopeammin.” 

Kansalaissuhdanne-ennuste kesäkuu 2019

Lisätietoja: Timo Hulkko, johtaja, POP Pankki -ryhmä,
puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä