Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

EKP laski ohjauskorkoa, mutta viisas kotitalous ei hötkyile

Koronavuosina 2020 ja 2021 kotitalouksille kertyi paljon säästöjä, koska rajoitustoimet vähensivät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Näin ollen kotitalouksilla oli varaa kuluttaa yli tulojensa vuosina 2022 ja 2023. Yksityinen kulutus sinnittelikin kasvun puolella vielä viime vuonna, mutta tälle vuodelle on odotettavissa laskua.

Suomalaisten kotitalouksien ostovoiman kehitys_POP_Pankki

Kuva: Ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin sekä ostovoiman kehittyminen 2006-2023

Noususuhdanteessa kotitaloudet uskaltavat kuluttaa ja velkaantua enemmän, jolloin säästämisaste on negatiivinen. Taantumissa kotitaloudet puolestaan usein lisäävät säästämistään. Säästöjen keskimääräinen määrä vaihtelee asumismuodon mukaan.

Tilastokeskuksen mukaan tyypillisellä omistusasunnossa asuvalla kotitaloudella on säästössä tilillä hieman reilu 7000 euroa, kun taas tyypillisellä vuokra-asunnossa asuvalla kotitaloudella on säästössä vain reilu 2000 euroa. Keskimäärin omistusasujat ovat parempituloisia kuin vuokra-asujat, joten heillä on paremmat mahdollisuudet säästää.


Kotitalouksien ostovoima kasvaa, mutta jää vielä kauas koronaa edeltävistä vuosista

POP Pankin ennusteen mukaan kotitalouksien ansioiden ostovoima kääntyy 0,7 prosentin kasvuun vuonna 2024, kun palkkakehitys säilyy vielä kohtuullisena ja kuluttajahintojen nousu laantuu.

POP Pankin Timo Hulkko
"EKP:n ohjauskoron lasku oli etenkin asuntovelallisille positiivinen signaali, mutta kuluttajien on vielä hyvä pitää maltti mielessä. Inflaatio on selvästi hidastunut, eivätkä hinnat todennäköisesti ole hetkessä karkaamassa olipa sitten kysymys asunnon tai vaikkapa auton hankinnasta”, toteaa POP Asuntoluottopankin toimitusjohtaja Timo Hulkko.

”Valitettavasti syksyn ennusteet näyttävät työllisyyden osalta mollivoittoisille, joten säästäminen ja taloudellisista puskureista kiinnipitäminen on viisasta. Kotitalouksien ostovoima ei ole edelleenkään toipunut vuosien 2022-2023 inflaatioshokista. Jos kotitalouksien ansioiden ostovoima kasvaa vuodesta 2025 lähtien 0,6 prosentin vuosivauhtia, kurotaan syntynyt monttu umpeen vasta vuonna 2034.”

POP Pankki julkaisee kansalaissuhdanne-ennusteensa 19.6.2024.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä