Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Pankki -ryhmän pankki- ja vakuutusliiketoiminta kasvoivat – vakuutusyhtiön asiakasmäärät nousivat uuteen ennätykseen

Lehdistötiedote 14.2.2019 klo 9.30

POP Pankki -ryhmän perusliiketoiminta kasvoi hyvin vuonna 2018 ja vakavaraisuus säilyi vahvana. Ryhmän tulos ennen veroja oli 11,6 miljoonaa euroa ja tase tilikauden päättyessä 4,4 miljardia euroa. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen, ja POP Pankeilla on jälleen Pohjoismaiden pankeista tyytyväisimmät asiakkaat.

Perusliiketoiminta kasvoi

POP Pankkien yhteenliittymän kolmantena toimintavuonna POP Pankki -ryhmän luottokanta kasvoi 4,4 prosenttia 3 473,3 miljoonaan euroon. Yhteenliittymän pääomarakenne ja vakavaraisuus säilyivät vahvoina. Omat varat olivat 507 miljoonaa euroa ja ydinvakavaraisuussuhde (CET1-%) oli 20,5 prosenttia.

Liiketoiminnan tuotot ilman sijoitusten nettotuottoja kasvoivat 6,4 miljoonaa euroa ja olivat 110,5 miljoonaa euroa (104,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2017). Hyvästä perusliiketoiminnan kasvusta huolimatta tilikauden tulos jäi edellisvuodesta, koska tulosta rasitti sijoitustoiminnan nettotuottojen merkittävä lasku. POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja vuodelta 2018 oli 11,6 miljoonaa euroa (19,5).

Sijoitusten nettotuotot jäivät 1,1 miljoonaan euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat 14,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuottoihin vaikuttivat tilikauden alussa voimaan tulleet uudet kirjanpitosäännökset sekä sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys loppuvuoden aikana.

‒ Perusliiketoiminnan ja asiakasmäärien kasvattaminen vaati kovaa työtä. Nopeasta muutosvauhdista huolimatta onnistuimme huolehtimaan kaikkein tärkeimmästä: siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä omaan pankkiin ja tuttuun henkilöstöön, POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen kertoo.

Vakuutusyhtiössä kasvua lähes viidennes

Pankki- ja vakuutusliiketoiminta kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Matalasta korkotasosta huolimatta korkokate vahvistui 4,1 prosenttia 65,4 miljoonaan euroon (62,8). Korkokatteen nousuun vaikuttivat luotonannon kasvanut volyymi ja yhteenliittymän tehostunut varainhankinta. Vakuutuskate kasvoi parantuneen vahinkosuhteen ansiosta jopa 23,4 prosenttia ja oli 10,4 miljoonaa euroa (8,5).

Pankkiasiakkaita oli vuoden lopussa 251 tuhatta ja vakuutusasiakkaita 125 tuhatta. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen ja kasvoivat peräti 19,8 prosenttia.

POP Pankki -ryhmä sai jälleen tunnustusta pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating -tutkimuksessa. POP Pankki on ollut mukana tutkimuksessa vuodesta 2011 lähtien ja saavuttanut ensimmäisen sijan seitsemän kertaa.

Panostuksia tulevaisuuden kehitykseen

POP Pankki -ryhmässä panostettiin vahvasti myös digitaalisten palvelukanavien kehitykseen.

‒ Julkaisimme syksyllä uuden sukupolven mobiilipankkimme, jossa asiakkaat voivat hoitaa päivittäisiä raha-asioitaan älypuhelimella samalla tavoin kuin verkkopankissa. Sovellus herätti asiakkaissa heti kiinnostusta, ja se sai käyttäjiltä erinomaisia arvosteluita, Lemettinen kertoo.

POP Pankki -ryhmän neuvottelut peruspankkijärjestelmän uudistamisesta modernilla, aiempaa kustannustehokkaammalla ratkaisulla saatiin päätökseen tilikauden jälkeen tammikuussa 2019. Uudeksi peruspankkijärjestelmäksi valittiin Temenoksen T24-ohjelmisto, jonka toimittaa yhdysvaltalainen Cognizant.

‒ Uudistuksen tarkoituksena on parantaa ryhmän kilpailukykyä ja varmistaa digitaalisten palveluiden tehokas kehittäminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua kanavasta riippumatta, Lemettinen sanoo.

 

POP Pankki-ryhmä Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2018​

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Pekka Lemettinen, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi 

Liiketoimintajohtaja Jaakko Pulli, puh. 050 4200 925, jaakko.pulli@poppankki.fi 

 

Jakelu: 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.poppankki.fi 

 

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 26 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä