Hyppää sisältöön

Maltti on valttia metsäsijoittamisessa

Kannattaako metsään sijoittaa? Suupohjan Osuuspankin rahoituspäällikkö Jarmo Peräkorpi vastaa.

Kannaatko metsään sijoittaa?

Metsään kannattaa sijoittaa, kunhan kiinnittää perusasioihin huomiota. Pidän tärkeinä riittävää lohko- ja kuviokokoa, kohtuullista etäisyyttä ja tietä sekä maapohjan viljavuutta. Puun ostajia kiinnostavat yleensä isommat leimikot, jolloin on odotettavissa parempia hintatarjouksia. 

Mitä kannattaa ottaa huomioon?

Aivan pystymetsästä en lähtisi ostelemaan niin sanotuilta vapailta markkinoilta. Myynnissä on paljon pieniä alle kymmenen hehtaarin palstoja ja aika usein vielä määräaloina, jolloin tarvitaan lainhuudatuksen lisäksi lohkomistoimitus. On hyvä, että on aidosti innostunut metsästä, jos aikoo itse hoitaa metsää. Työ on pitkäjänteistä, ja voi kulua pitkiäkin aikoja, jolloin metsäverotus menee pakkaselle. Innostusta ja seurantaa vaaditaan silloinkin, vaikka kaikki työt teetettäisiin ulkopuolisella. 

Miten metsään voi sijoittaa?

Metsää saa usein perintönä. Metsäkeskus järjestää tilaisuuksia, joissa vauhditetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia. Pyrin itsekin edistämään omistajavaihdoksia vanhempien vielä eläessä, jolloin omistajanvaihdos voidaan räätälöidä niin, että lapset tulevat tasapuolisesti huomioon otetuiksi. Verotukseen voi saada merkittäviä säästöjä muun muassa metsävähennyksellä sekä perintö- ja lahjaverotuksen huojennussäädöksillä.

Yksi vaihtoehto on yhteismetsä. Se varmistaa lasten tasapuolisen kohtelun ja on hyvä vaihtoehto, jos kukaan ei ole kiinnostunut metsänhoidosta. Sen pääomaverotus on hieman lievempi eli 28 prosenttia. Yhteismetsän osakaskunnan jäseneksi voi päästä myös ostamalla yhteismetsäosuuksia.

Tämä on helppo tapa omistaa metsää, mutta osuuden omistaja ei suoranaisesti omista metsäalueita eikä voi hakata puuta saadakseen tuloja. Osakaskunta tulouttaa vuosittain nettojäämäisen ylijäämänsä osakkaille ja tekee metsäveroilmoituksen.

Mikä on tyypillistä metsäsijoituksille?

Metsän kiertoaika on vähintään 50 vuotta, jopa yli 100 vuotta. Se merkitsee sitä, ettei jokainen sukupolvi pääse välttämättä nauttimaan päätehakkuutuloista. Arvokkaimmat metsätilat kannattaa vakuuttaa. Metsän tuottoprosentti vaihtelee suuresti muun muassa kasvukyvyn, hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuuden ja puun hinnan mukaan. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä