Euribor-korko uudistuu

Suomessa asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty euribor-korko uudistuu vuoden 2019 aikana. Uudistus koskee kaikkia pankkeja ja se ei aiheuta muutoksia asiakkaiden lainoihin.

Euribor-korkoja hallinnoiva Euroopan rahamarkkinainstituutti EMMI (European Money Markets Institute) on ilmoittanut uusivansa euribor-korkojen määräytymismenetelmän vuoden 2019 aikana. Euribor halutaan sitoa toteutuneisiin rahamarkkinatapahtumiin. Jos kauppoja ei ole riittävästi, määrittelyn apuna voidaan käyttää myös muuta markkinainformaatiota. Muutoksella ei ennakoida olevan merkittävää vaikutusta viitekorkojen suuruuteen.

Mikä Euribor on?

Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota käytetään yleisesti lainojen ja talletusten viitekorkona. Esimerkiksi Suomessa useimmat asuntolainat on sidottu 12 kuukauden euriboriin. Nimessään euribor-noteeraus kertoo noteeratun viitekoron lisäksi ajan, jonka korko pysyy muuttumattomana. Esim. 12 kk euribor tarkistetaan kerran vuodessa ja korko pysyy ennallaan vuoden tarkistuspäivästä lukien. Näin korko on hyvin lainanottajan ennakoitavissa.

Euribor on lyhenne sanoista Euro interbank offered rate. Euribor-korko ilmaisee hinnan, jolla pankit ovat tarjoavat lainaa toisilleen. Yksittäisen lainanhakijan kokonaiskorkoon vaikuttaa euribor-koron lisäksi pankin asettama marginaali. Esimerkiksi asuntolainan kokonaiskorko on lainan tarkistuspäivän euribor-korko, johon lisätään lainan marginaali.

Kuka euriborin määrittää?

Euribor-koron määrittää Euroopan rahamarkkinainstituutti EMMI (European Money Markets Institute). Uudistuksen jälkeen euribor-korko pohjautuu tehtyihin rahamarkkinakauppoihin, eli keskinäisiin lainoihin. Viitekorko noteerataan päivittäin kello 12.00 Suomen aikaa ja noteeraus tehdään eripituisille ajanjaksoille (1 viikko, ja 1, 3, 6 tai 12 kuukautta).

Miten uudistus vaikuttaa lainoihin?

Uudistuksella ei ole käytännön vaikutuksia lainoihin eikä asiakkailta vaadita toimenpiteitä. Lainat johdetaan edelleen noteerauspäivän mukaisesta euribor-korosta. Kun uusi määräytymisperuste on tullut voimaan, viitekorkona käytetään sen mukaan laskettua euribor-korkoa. Nykyiset lainat pysyvät ennallaan seuraavaan tarkistuspäivään saakka. Seuraavana tarkistuspäivänä noudatetaan tuon päivän noteerattua euribor-korkoa.

Uusi määräytymisperuste astuu voimaan vuoden 2019 aikana siten, että se on käytössä viimeistään 1.1.2020.