<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Metsä, kuvituskuva.

Testamentti ei ole vain ikäihmisten oikeus

Äiti ja pojat metsässä, kuvituskuva

Oletko koskaan miettinyt, mitä omaisuudellesi tapahtuu, jos sinulle sattuu jotain? Kysymys voi tuntua kuoleman rinnalla turhalta, mutta todellisuudessa se ei sitä ole. Jokainen läheisen menetyksen kokenut voinee tämän allekirjoittaa.

Elämä on jotain mitä tapahtuu syntymän ja kuoleman välissä ja siinä matkalla ehtii monet kerrat unohtamaan, ettei kaikki kestä ikuisesti. Tämä voi hankaloittaa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuteen varautumista. 

Jo jälkipolvia ajatellen olisi hyödyllistä tiedostaa, että mitään ei täältä mukaansa saa ja game over voi tulla ennen eläkeikääkin. Ajatus voi tuntua ikävältä ja vaivalloiselta, mutta huolellisesti laadittu testamentti varmistaa, että perintö jakautuu tahtosi mukaan. Se voi myös säästää jälkipolvet monelta riidalta. 

Mikä on testamentti?

Testamentilla tarkoitetaan jälkisäädöstä, viimeistä tahtoa, jolla henkilö voi määrätä omaisuutensa jakautumisesta kuolemansa jälkeen. Se on laadittava kirjalliseen muotoon eli asiakirjaksi. Sen muoto on laissa määrätty:

  • Asiakirjan tulee olla nimetty testamentiksi.
  • Mahdollisimman selkeästi määrätty, kuka mitäkin perii testamentin tekijän kuoltua.
  • Testamentin tekijän allekirjoitus, paikka ja päiväys.
  • Kahden esteettömän henkilön tulee todistaa testamentti.

Testamentin teon ikävaatimuksena on pääsääntöisesti 18 vuotta. Testamentti on henkilökohtainen oikeustoimi eli sen tekemisestä ja sisällöstä voi päättää vain testaattori. 

Miksi tehdä testamentti?

Perintökaaressa on säädetty perimysjärjestys, jota voi kuitenkin testamentilla muuttaa. Testamentilla voidaan myös parantaa perijän asemaa entisestään. Testamentilla voi muun muassa

  • turvata leskeksi jäävän puolison asemaa,
  • sulkea lasten aviopuolisoiden avio-oikeus perittävästä omaisuudesta, 
  • hajauttaa perimystä verotuksellisista syistä tai
  • muistaa lakimääräisten perillisten ulkopuolista tahoa. 

Varsinkin avoliitossa elävien tulisi varmistaa kumppaninsa asema toisen kuollessa, sillä avopuoliso on perimyksen osalta "lainsuojaton"

Yrittäjän on syytä perehtyä puolisonsa mahdollisuuksiin jatkaa yritystoimintaa kuolintapauksen sattuessa, jos molemmat saavat elantonsa yhteisestä yrityksestä ja perittävällä olisi alaikäisiä lapsia. Tällaisessa tilanteessa holhoustoimilain säännökset voivat vaikeuttaa yritystoimintaa tai jopa lopettaa sen. 

Voiko testamenttia muuttaa? Voiko testamentin purkaa?

Testamentti tehdään kuoleman varalta ja saa oikeusvaikutuksia vasta testamentin tekijän kuoltua. Lupaus olla muuttamatta tai perumatta testamenttia ei ole koskaan sitova. Testamentti ei millään tavoin rajoita testamentin tekijän oikeutta käyttää omaa omaisuuttaan elinaikanaan. Mikäli testamentin haluaa perua, helpointa on hävittää alkuperäinen asiakirja sekä mielellään myös mahdolliset kopiot. 

Testamentin tekijän on huolehdittava testamentin säilymisestä ja ilmitulemisesta mielellään jo ennen perunkirjoituksen laatimista. Suositeltavaa olisikin sopia testamentin säilyttämisestä omassa pankissa tai pankin tallelokerossa.

Miksi testamentti kannattaa laadituttaa lakimiehellä?

Juridisten palveluiden hinta usein kauhistuttaa. Usein kuitenkin ammattiavun käyttäminen ajoissa säästää pitkän pennin myöhemmin - niin myös testamentin osalta. 

Tavanomaisessa tapauksessa testamentin laadituttaminen juristilla maksaa keskimäärin 200-700 euroa. Mikäli asiakirjan laatiminen edellyttää erilaisten selvitysten tekemistä, työtunteja ja hintaakin kertyy tietysti enemmän. 

Testamenttimalleja on netti pullollaan, mutta lainopillisten asiakirjojen laatiminen vaatii myös ammatillista osaamista muun muassa perimysjärjestyksestä sinällään, testamenttioikeudesta ja termien sisällöstä. Jos omaisuutta on ulkomailla, täytyy ymmärtää myös kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet. 

Testamentin taloudelliset vaikutukset ovat mittavat, joten se on syytä laatia huolella, jotta sisältö ja vaikutukset varmasti ovat oikein. 


Kun haluat puhua tästäkin asiasta ihmisen kanssa, me autamme. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä