Hyppää sisältöön

POP Pankin ennuste: talouden nopeat muutokset ja epävarmuus luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

POP Pankki on korjannut joulukuussa antamaansa BKT-ennustettaan kuluvalle vuodelle 2,6 prosentista 1 prosenttiin ja inflaatioennustettaan 2 prosentista 6,5 prosenttiin. Korona, siitä toipuminen ja Ukrainan sota aiheuttavat yleisesti suurta epävarmuutta, mikä näkyy laajasti taloudessa ja kuluttajien arjessa. Euroopan keskuspankin kesälle odotettu koronnosto ja Ukrainan tilanteen kehittyminen antavat askelmerkit syksyyn.

Inflaatio harppasi kahdesta prosentista lähemmäs seitsemää prosenttia

POP Pankki julkaisee kansalaissuhdanteensa kahdesti vuodessa. Joulukuun ennuste on useamman vuoden pienin poikkeuksin vastannut kesäennustetta, mutta nyt ennustetta on päivitetty myös pilkun vasemmalta puolelta.

ennusteluvut
Kuva: POP Pankin kesäkuussa julkaiseman kansalaissuhdanteen 1/2022 päivitetyt ennusteluvut

”Luvut kertovat, miten nopeaa talouselämän reagointi maailmanlaajuisiin tapahtumiin on ollut. Jo viime vuonna muutamien tuoteryhmien osalta nousuun lähtenyt inflaatio on ottanut lisää kierroksia ja puraissut tuntuvasti ostovoimaa. Onneksi työllisyystilanne on hyvä. Tämä sekä korona-ajalta kertyneet säästöt pehmentävät toistaiseksi hintojen nousun vaikutusta kulutukseen”, summaa POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

POP Pankki arvioi, että inflaatiovauhti alkaa kuitenkin loppuvuotta kohden hiipua. Ensi vuonna hintojen nousutahti on selvästi hitaampaa, mutta kuitenkin edelleen nopeampaa kuin mihin viime vuosina on totuttu.

”Hintojen nousun taustojen tarkastelu on hyvä muistutus siitä, miten verkostoituneessa maailmassa me elämme. Bensiinin hinta alkoi nousta jo viime vuoden lopulla kysynnän toipuessa nopeasti koronasta. Ukrainan sota on vaikuttanut tuonti- ja vientimarkkinoihin eri tuoteryhmien kohdalla. Lisäksi sääolosuhteet ympäri maailman eivät ole olleet suotuisia, mikä näkyy esimerkiksi suomalaisille tärkeän kahvin hinnassa”, taustoittaa Hulkko.


POP Pankin mukaan Suomella on useita mahdollisuuksia kääntää epävarmuus kasvuksi ja menestykseksi

Euroopan keskuspankin odotettu korkopäätös ja Ukrainan sodan kehitys ovat tärkeitä askelmerkkien antajia. Suomalaisyritykset osoittivat korona-aikana olevansa joustavia ja muuntumiskykyisiä. POP Pankki kannustaa yrityksiä olemaan valmiudessa hyödyntämään seuraavat globaalien päätösten myötä avautuvat mahdollisuudet.

”Yritysten globaalisaatiostrategiat muuttuvat. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat saaneet yritykset miettimään tuotantoketjuja ja niiden toiminnan varmuutta uudelleen. POP Pankki yhtyy näkemykseen, jonka mukaan yritykset sijoittavat osan kriittisistä toiminnoistaan lähemmäs keskeisiä markkinoitaan varmistaakseen tuotannon häiriöttömän jatkumisen yllättävissä tilanteissa. EU on edelleen yksi maailman kolmesta merkittävästä talousalueesta, ja Suomella  on vakaana yhteiskuntana mahdollisuus saada kokoaan suurempi osa EU:n markkinoiden läheisyyteen siirtyvästä tuotannosta”, sanoo POP Pankin Timo Hulkko.

”Eduskunnan päätös nostaa julkiset tutkimus- ja kehitysmenot sellaiselle tasoille, että julkisten ja yksityiset kehitysmenot voivat nousta yhteenlaskettuna neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, on nostamassa meidät takaisin innovaatiomaiden kärkeen. Yhdessä korkeatasoisen koulutuksen kanssa aiempaa suuremmat panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen varmistavat kestävän talouskasvun tulevina vuosina. Suomalaisyritysten on hyvä olla hereillä, jotta he pystyvät hyödyntämään T&K-markkinoita ja olemaan osa tätä infrastruktuuria”.

”Ilmastonmuutoksen torjunta on niin ikään merkittävä mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle valloittaa uusia kansainvälisiä markkinoita. Metsäsektorin näkymät ovat erittäin lupaavia, mutta myös esimerkiksi tuotannon ja liikkumisen sähköistäminen avaa mahdollisuuksia sekä tuotekehityksessä että kaivannaisteollisuudessa. Suomessa on saatavilla esimerkiksi akkuteollisuuden raaka-aineita, joihin kohdistuu kansainvälisesti kova kysyntä.”

”Ilmastonmuutoksen torjunta pakottaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen ja Venäjän hyökkäys nopeuttaa aikataulua entisestään. Energiaa tuotetaan jatkossa aiempaa monipuolisemmin ja entistä hajautetummin. Tämä luo paljon mahdollisuuksia suomalaiselle energia-alan osaamiselle. Kotimaassa se näkyy siten, että kotimaisen tuotannon kysyntä kasvaa. Erityisesti lisääntyvät bioenergian ja tuulivoiman tuotanto. Tällä on positiivisia vaikutuksia ympäri maata ja energian tuotanto vahvistaa monien alueiden taloutta.”

”Venäjän hyökkäyksen jälkeen taloussuhteet lännen ja Venäjän välillä ovat lähes kokonaan poikki. Tällä on suuri negatiivinen vaikutus Suomen talouteen niin suoraan kuin epävarmuuden kasvamisen kautta. Pidemmällä tähtäimellä sota kuitenkin joskus päättyy ja taloussuhteita luodaan uudelleen. Luottamus Venäjään ei kuitenkaan palaudu pitkään aikaan. Tämän seurauksena Venäjälle ei uskalleta kovin helposti investoida. Luonteva ratkaisu tuotannon logistiikan järjestämiseen esimerkiksi Pietarin markkinoiden tarpeisiin on tukeutua EU-Suomen tarjoamiin mahdollisuuksiin”, listaa POP Pankin Timo Hulkko.

Lue kansalaissuhdanne-ennuste 1/2022

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä