Hyppää sisältöön

POP Pankin tutkimus: joka neljäs asuntolainaa ottanut ei ole varautunut tulojen putoamiseen esimerkiksi työttömyyden vuoksi

POP Pankin Iro Researchillä teettämän kyselytutkimuksen mukaan 27 prosenttia suomalaisista asuntolainaa ottaneista ei ole varautunut mitenkään siihen, jos tulot romahtaisivat puolen vuoden ajaksi työttömyyden tai työkyvyttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi.  Vain 19 prosenttia asuntolainan ottaneista vastaajista on vakuuttanut asuntolainansa.

60 prosenttia kaikista vastaajista sanoo turvautuvansa tulojen tippuessa säästöihinsä ja sijoituksiinsa. Puolet (52 %) ei-varautuneista asuntolainan ottaneista ei kokenut tarvetta turvata asuntolainaansa. Muita turvaamisen jättämisen syitä olivat turvatuotteiden hinta (22 % kaikista vastaajista) ja se, ettei ole miettinyt asiaa (19 % vastaajista). 

Suurin riski taloudelle-1

POP Pankin tutkimuksen mukaan oman talouden hallinnan kannalta vakava sairastuminen koetaan suurimmaksi riskiksi.


Usko työllistymiseen on edelleen vahva, oman työkyvyn säilyminen huolettaa nuoria ja naisia 

Hieman alle kolmasosa vastaajista kokee oman talouden suurimmaksi riskiksi vakavan sairastumisen. Työttömäksi jääminen huoletti 15 prosenttia vastaajista ja työkyvyttömäksi jäämistä 11 prosenttia vastaajista. Kohonnut korkotaso tai inflaatio eivät sen sijaan nousseet esille erityisinä huolenaiheina.  

Työttömyys ja työkyvyttömyys mietitytti erityisesti 18–34-vuotiaita. Naisia huolestutti jossain määrin miehiä enemmän (14 % vrt. 6 %) perheenjäsenen kuolema sekä työttömäksi jääminen (14 % vrt. 8 %), miehiä taas pohditutti naisia enemmän oma menehtyminen (14 % vrt. 5 %). 35 prosentilla asuntolainan ottaneista on tutkimuksen mukaan henkivakuutus.  

”Tutkimuksen tulos on jossain määrin huolestuttava. Oman kodin tai auton vakuuttamista pidetään päivän selvänä asiana, mutta vain alle viidennes suomalaisesta on turvannut asuntolainansa takaisinmaksun tulojen putoamisen vuoksi. Vaikka moni sanoo varautuneensa tulojen tippumiseen säästämällä ja sijoittamalla, niin kaikilla ei ole välttämättä säästettynä riittävää puskuria esimerkiksi puolen vuoden sairaus- tai työttömyysjaksoa varten”, sanoo POP Pankin tuotekehityksen tiimipäällikkö Ilkka Kauppinen.   

Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 13.–20.2.2024. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen kokonaisotos oli 1000 vastaajaa; asuntolainaa ottaneita vastaajia oli 362 ja ei mitenkään asuntolainaansa turvanneita oli 102.  

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä