Hyppää sisältöön

Sinkut singahtavat monissa tilastoissa ykköseksi

POP Pankin ja POP Vakuutuksen tilastot kertovat monenlaista faktaa yksineläjistä. Esimerkiksi sinkkutalouksissa sattuu yli 2,5 kertaa isompia talouksia vähemmän vahinkoja. Sinkkuus näyttää myös kohdentuvan erityisesti isompiin kaupunkeihin.

POP Vakuutuksen tilastojen mukaan perinteisissä yliopistokaupungeissa kuten Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä yksinasuvien osuus on muita korkeampi. POP Pankin asuntolainadatan sinkkuseulannassa samat kaupungit nousevat niin ikään esiin, joskin rinnalle hiipivät myös Vantaa ja Espoo. POP Pankin uudessa Lainalupaus-asuntolainapalvelussa yksin nimiinsä lainaa hakeneita on reilut 60 prosenttia*.

Itsestään huolehtiva sinkku näyttäisi vahinkotilastojen mukaan olevan isompia talouksia varovaisempi. Niin sanottuja rikkovahinkoja sattuu isoissa talouksissa yli 2,5 kertaa enemmän kuin sinkkutalouksissa. Murtovahinkoja sinkkutalouksissa tapahtuu 1,5 kertaa isompia talouksia vähemmän.

POP Vakuutus on hyödyntänyt kotitalouksien vahinkotilastoja maaliskuussa 2020 uudistamansa kotivakuutuksensa hinnoittelussa. Sinkut saavat kotivakuutuksesta jopa 20 prosentin alennuksen. Räätälöidylle tuotteelle on ollut selkeästi kysyntää, sillä sinkkuvakuutusten määrä on kasvanut niin euroilla kuin sopimuskappaleilla vauhdilla, kun taas isompien talouksien vakuutus on pysynyt tasaisena.

Vapaa, kallis sinkkuelämä

POP Vakuutuksen Taloustutkimus Oy:llä vuonna 2020 teettämässä sinkkututkimuksessa tarkasteltiin 18–79-vuotiaita, yhden hengen taloudessa asuvia suomalaisia valtakunnallisesti. Sen mukaan vapaus päättää omista asioista ja omasta ajankäytöstä koettiin kaikenikäisissä sinkkutalouksissa sinkkuelämän parhaana antina. Myös riippumattomuus ja oma rauha koettiin tärkeäksi. Samaan aikaan sinkut pitivät elämäntapaansa kalliina. Myös huoli yksin pärjäämisestä, esimerkiksi sairastuessa, askarruttaa monia.

Yksinäisyys koetaan heti talouden jälkeen sinkkuelämän suurimmiksi haasteiksi. Yksinäisyyttä kokevat ennen kaikkea miehet ja nuoret. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä useammalle yksin asuminen on kuitenkin toivottu valinta. Lähes 60 prosenttia 65–79-vuotiaista haluaa ehdottomasti asua yksin.

sinkut_tiedote_2020_cntf-24

Yksinäisten maa

Suomessa Tilastokeskuksen** mukaan naiset asuvat miehiä useammin yksin (28 % vs. 26 %). Naisilla yksinasuminen on kaikkein todennäköisintä vanhana: 80-vuotiaista jo 52 prosenttia asuu yksin. Miehillä yksinasumisen todennäköisyys on suurinta vanhana ja toisaalta nuorena aikuisena. 

Naisten elämänkaarella yksinasumisessa on enemmän vaihtelua kuin miehillä. Useampi kuin joka neljäs 20–25 vuotias nainen asuu yksin, mutta 25-vuoden jälkeen yksinasumisen todennäköisyys naisilla laskee. Miehillä yksineläminen jatkuu usein pidempään kuin naisilla, sillä 21–33-vuotiaista yli neljäsosa asuu yksin. Miesten yksinasumisen todennäköisyys alkaa laskea vasta yli kolmekymmenvuotiaana. Harvinaisinta naisten yksinasuminen on 41−42 vuoden iässä, jolloin yksin asuu joka kymmenes nainen. Miesten yksinasuminen on puolestaan harvinaisinta 18–19-vuotiaana.

*Lainalupauksen luvussa ei oteta kantaa henkilön aviosäätyyn. 

**Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2018, 7. Miesten yksineläminen on yleistynyt lähes kaikissa ikäryhmissä. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.11.2021].

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä