Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmä liittyy PCAF-hankkeeseen

POP Pankki -ryhmä on liittynyt finanssialan Partnership Carbon Accounting Financials -yhteistyöhankkeeseen (PCAF). Sen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön yhtenäinen tapa mitata ja raportoida lainoihin ja sijoituksiin liittyviä kasvihuonepäästöjä.

EU:n CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -direktiivi muuttaa yritysten vastuullisuuteen liittyvien toimien eli ei-taloudellisten tietojen raportointia siten, että kaikille yrityksille tulee yhdenmukaiset mittaus- ja raportointivaateet. POP Pankki -ryhmä on jo raportoinut vastuullisuustoimistaan osana vuosikertomustaan, mutta haluaa kehittää raportointiaan ja tiedonkeruutaan vastatakseen edessä olevaan muutokseen entistä paremmin ja läpinäkyvämmin.

”POP Pankki -ryhmä on tunnistanut, että sillä on pankkisektorin toimijana ja rahoittajana iso rooli ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisessa ja vähähiiliseen talouteen siirtymisessä. Totesimme, että PCAF-hankkeen kautta saamme hyviä työkaluja ja parhaita käytänteitä raportointimme tueksi ja että PCAF:n ansiosta voimme arvioida sijoitustemme ilmastovaikutuksia ja -riskejä entistä kattavammin. Tarkemman datan avulla voimme seurata ja ohjata liiketoimintaamme paremmin”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) on laajentunut maailmanlaajuiseksi yhteistyöhankkeeksi syyskuussa 2019. Tähän mennessä yli 430 rahoitusalan toimijaa on liittynyt PCAF-yhteisöön kehittääkseen yhdessä finanssialan GHG-laskenta ja -raportointistandardia lainojen ja sijoitusten kasvihuonepäästöjen mittaamiseksi ja raportoimiseksi.
Lisätietoja hankkeesta https://carbonaccountingfinancials.com

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä