Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmä: Maataloutta rasittaa parhaillaan poikkeuksellisen monta ulkoista haittatekijää, nyt olisi oikea aika miettiä yhteisiä ratkaisuja asiaan

POP Pankki -ryhmä on lähestynyt maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia ja esittänyt, että maatalouden rahoitukseen tulisi miettiä nykyistä joustavampi keinovalikoima rahoittaa kotimaisia maanviljelijöitä, joita on rasittanut viimeisen parin vuoden sisään poikkeuksellinen määrä yhtäaikaisia toimialan ulkopuolisia haasteita. POP Pankki -ryhmän näkemyksen mukaan toimialan maksukyky on edelleen olosuhteisiin nähden hyvä, mutta esimerkiksi loppuvuoden muuttunut tukimaksuaikataulu aiheuttaa toimialalle hyvin todennäköisesti tilapäisiä maksuviivästyksiä.

POP Pankki -ryhmä näkee, että valtiontakaukset maksuvalmiuslainoihin tai Finnveran takausten ulottaminen maatalousluottoihin mahdollistaisivat kokonaisvaltaisempien rahoitusratkaisujen tarjoamisen alkutuotannon yrittäjyyden sekä investointisuunnitelmien tueksi.  

”POP Pankki -ryhmän pankit ovat aktiivisessa keskusteluyhteydessä viljelijöiden kanssa. Maanviljelijät ymmärtävät yritys- ja elinkeinotoimintaansa liittyvät riskit ja haluavat hoitaa velvollisuutensa. Pankit haluavat tarjota yksilöllisiä rahoitusratkaisuja huomioiden asiakkaan olosuhteet. Toivomme, että yhdessä valtiovallan kanssa pystyisimme laajentamaan tätä keinovalikoimaa huomioimaan entistä paremmin toimialakohtaiset erityisolosuhteet”, toteaa POP Pankki -ryhmän puolesta maa- ja metsätalousministeriä tavannut POP Pankkikeskuksen hallituksen puheenjohtaja Timo Kalliomäki.  

”Koronakeväältä on hyviä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi laajoilla yleisillä lainanhoitojoustoilla on voitu auttaa yksityissektoria. Tällöin pankit kantoivat koronapandemian aiheuttaman taloudellisen shokin suurimman iskun ja lievensivät sen vaikutusta yhteiskuntaan merkittävästi. Toivomme, että tämän mahdollisuuden hyödyntämistä voitaisiin selvittää ministeriötasolla. Lisäksi kannatamme valtiontakausten myöntämistä toimialan tulevaisuutta tukeviin hankkeisiin, kuten sukupolven vaihdoksiin. Vaikka lähestyimme maa- ja metsätalousministeriä tässä asiassa, toivomme että eri ministeriöt kävisivät keskustelua aiheesta myös suomalaisen ruokahuoltovarmuuden näkökulmasta. Maatalouteen kohdistuu tällä hetkellä tilapäisiä ulkoisia rasitteita, joiden ei tulisi vaikuttaa koko toimialan kehityskulkuun”, täydentää tapaamiseen osallistunut POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä