Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021: Erinomainen puolivuositulos, kaikki liiketoiminnan tuottoerät kasvoivat

POP Pankki -ryhmä teki tähän asti parhaan puolivuosituloksensa. Tulos ennen veroja oli 49 miljoonaa euroa, kun se koronapandemian heikentämällä vertailukaudella oli 1,5 miljoonaa euroa. Ryhmän luottokanta kasvoi alkuvuonna 5,2 prosenttia ja kipusi yli neljän miljardin euron rajapyykin. Ydinvakavaraisuus 19,8 prosenttia on erinomainen. Sekä ryhmän pankki- että vakuutussegmenttien asiakasmäärät olivat kasvussa.

Ryhmän kaikki liiketoiminnan tuottoerät kasvoivat tarkastelujaksolla. Ryhmän korkokate kasvoi 27,6 miljoonaan euroon ja nettotuottopalkkiot 18,3 miljoonaan euroon, jossa kasvua oli 15,8 prosenttia. Sijoitusten nettotuotot olivat 8,9 miljoonaa euroa, kun koronapandemian seurauksena nähdyt voimakkaat markkinamuutokset tasaantuivat.

Tulosta kasvatti merkittävästi kertaluonteinen korvaus POP Pankin peruspankkijärjestelmän uudistamishankkeen lopettamisesta Oy Samlink Ab:n kanssa. Sopimuksen purkamisella oli 25,7 miljoonan euron vaikutus ryhmän tulokseen ennen veroja.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat ilman kertaluontoisia eriä 8,9 prosenttia. Kulujen kasvu kohdisti pääasiassa digitaalisista asiointia tukevien toimintamallien, verkkoasioinnin turvallisuuden ja petoksia ehkäisevien valmiuksien parantamiseen.

"Ryhmämme alkuvuosi oli erinomainen. Kaikki liiketoiminnan tuotot kasvoivat vahvasti, josta osoituksena tärkeä pankkitoiminnan keskeinen tunnusluku kulu-tuottosuhde oli historian paras 57,2 prosenttia. Ryhmän vakuutussegmentin tuloskehitys jatkui niin ikään vahvana. Sekä pankki- että vakuutuspuolella uusia asiakkuuksia syntyy nyt nopeasti digitaalisia kanavia pitkin. Investointimme ovat kohdistuneet asiakkaiden näkökulmasta oikeisiin asioihin. Uskomme, että asiointinopeus ja -turvallisuus ovat vahvoja kilpailutekijöitä jatkossa", tiivistää POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Pekka Lemettinen.

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)

1.1.-30.6.2021

1.1.-30.6.2020

1.1.-31.12.2020

Korkokate

37 647

36 937

74 099

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

18 298

15 801

31 049

Vakuutuskate

7 384

5 149

11 611

Sijoitusten nettotuotot

8 911

-5 670

1 298

Henkilöstökulut

-24 568

-21 200

-43 531

Liiketoiminnan muut kulut

-27 503

-26 454

-50 738

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

2 285

-3 695

-7 468

Tulos ennen veroa

49 035

1 544

13 393


Keskeiset tase-erät (1 000 euroa)

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

Luottokanta

4 068 107

3 756 935

3 868 147

Talletuskanta

4 179 482

3 887 484

4 086 045

Vakuutusvelka

50 381

44 130

43 915

Oma pääoma

556 741

502 251

518 114

Taseen loppusumma

5 274 361

4 868 157

5 099 270

 

Tunnusluvut

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

Kulu-tuottosuhde

57,2 %

90,8

83,2

Kokonaispää-oman tuotto, ROA %

1,6

0,0

0,2

Oman pääoman tuotto, ROE %

15,1

0,4

2,2

Omavaraisuus-aste, %

10,6

10,3

10,2

Ydinvakavarai-suussuhde, (CET 1), %

19,8

19,9

19,9

Vakavaraisuus-suhde, (TC) %

19,8

20,1

19,9

 

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. Sen palveluverkostoon kuuluu 21 POP Pankkia sekä verkossa toimiva POP Vakuutus.

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Lisätiedot:
Pekka Lemettinen, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus osk, puh. 040 5035 411, pekka.lemettinen@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä