Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: pankkitoiminnan keskeiset tuottoerät kasvussa

POP Pankki -ryhmän palvelujen kysyntä on pysynyt korkeana ja perusliiketoiminnan tuottojen positiivinen kehitys jatkui haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. POP Pankki -ryhmä sai toukokuussa luvan kiinnitysluottopankkitoiminnalleen ja ryhmän panostukset yritysrahoitukseen näkyvät yritysluottokannan positiivisena kehityksenä. POP Pankki -ryhmän päivitetyn strategian tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin ja säilyttää samalla alan keskimääräistä tasoa vahvempi vakavaraisuus.

POP Pankki -ryhmän alkuvuoden tulos oli ennen veroja 3,7 miljoonaa euroa. Ryhmän liiketoiminnan tuotot supistuivat 41,6 miljoonaa euroa 67,6 (109,2) miljoonaan euroon. Tuottojen vertailuun vaikuttaa edellisenä vuonna peruspankkijärjestelmähanketta koskevan sopimuksen purkamisesta saatu kertakorvaus 31,7 miljoonaa euroa. Korkokate vahvistui 8,1 prosenttia 40,7 (37,6) miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 13,8 prosenttia 20,8 (18,3) miljoonaan euroon.

Kiihtyvän inflaation ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttama epävarmuus markkinoilla näkyi sijoitusten tuotoissa. POP Pankki -ryhmä kirjasi sijoituksista tappioita 6,0 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna tuottoja kertyi 8,9 miljoonaa euroa. Heikentyneen vahinkosuhteen seurauksena vakuutuskate supistui edellisvuodesta 5,5 (7,4) miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kulut laskivat hieman 61,9 (62,5) miljoonaan euroon. Vertailukaudella kirjattiin edellä mainitun hankesopimuksen purkamisen seurauksena 6,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.

Ryhmän luottokanta kasvoi katsauskaudella 3,0 prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Talletukset kasvoivat alkuvuoden aikana 2,6 prosenttia 4,3 miljardiin euroon. Ryhmän vakavaraisuus oli 19,6 prosenttia.

Pankkitoiminnan keskeiset tuottoerät kasvoivat, vain vakuutuskate jäi edellisvuodesta

POP Pankki -ryhmän pankkitoiminnan keskeiset tuottoerät, korkokate ja palkkiotuotot, kasvoivat vertailukauteen nähden yhteensä 10 prosenttia. Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 3,8 (45,0) miljoonaa euroa. Tuloksen vertailuun vaikuttaa edellisenä vuonna peruspankkijärjestelmähanketta koskevan sopimuksen purkamisen vaikutus 25,7 miljoonaa euroa. Pankkitoiminnan korkokate vahvistui 8,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 40,3 (37,3) miljoonaa euroa. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 13,4 prosenttia 21,0 (18,5) miljoonaan euroon. Pankkitoiminnan luottokanta kasvoi katsauskaudella 3,0 prosenttia 4,4 (4,3) miljardiin euroon. Talletuskanta kasvoi 2,6 prosenttia ja oli katsauskauden päättyessä 4,3 (4,2) miljardia euroa.

Vakuutustoiminnassa koronapandemian rajoitusten poistuttua normalisoituneet ajosuoritemäärät ja matkustelu näkyivät vahinkomäärien nousuna. Inflaatio yhdessä varaosapulan kanssa näkyivät keskikorvausten nousuna ajoneuvojen toimitusvaikeuksien laskiessa ajoneuvovakuutusten myyntiä. Vakuutustoiminnan katsauskauden tulos ennen veroja oli -1,5 (3,8) miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan vahinkosuhde heikkeni 9,2 prosenttiyksikköä ollen 76,0 (66,8). Vakuutuskatteeksi muodostui 5,5 (7,4) miljoonaa euroa, jossa heikennystä edellisvuodesta 25,7 prosenttia johtuen keskikorvausten noususta. Vakuutustoiminnan sijoitusten nettotuotot kääntyivät tappiolle ja olivat -1,7 (1,2) miljoonaa euroa. Vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi kuitenkin vertailukauteen nähden yhteensä reilulla 7 tuhannella. POP Pankki -ryhmällä on yhteensä 434 000 asiakasta.

Visiota tukevia muutoksia ryhmärakenteessa

POP Pankki -ryhmään kuuluva POP Asuntoluottopankki Oyj sai kiinnitysluottopankkitoimiluvan toukokuussa. Ryhmässä oli katsauskauden lopussa 19 jäsenosuuspankkia Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin fuusioituessa Suupohjan Osuuspankkiin ja muodostaen kesäkuun alussa toimintansa aloittaneen Suomen Osuuspankin.

”POP Pankin perusliiketoiminnan tehokkuus on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Visiomme on olla henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun yhdistävä, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon pankki, joka kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin. Peruspankkijärjestelmiemme uudistus on merkittävä liiketoiminnallinen panostus, joka tukee kannattavaan kasvuun tähtäävää uudistusohjelmaamme. Myös ryhmärakenteemme tiivistyminen fuusioiden myötä ja POP Asuntoluottopankki Oyj:n toiminnan aloittaminen ovat osa pitkän aikavälin suunnitelmaamme laajentaa vakavaraista ja asiakaslähtöistä pankkivaihtoehtoa”, toteaa POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Arvioimme, että ryhmän tulos muodostuu pienemmäksi kuin vuoden 2021 tuloksen, koska kuluvalle vuodelle ei ennakoida tuloutuvaksi vastaavia merkittäviä kertaluonteisia tuottoeriä, joita kirjattiin vertailukaudella. Suurimmat tulokseen liittyvät epävarmuustekijät koskevat rahoitusvarojen arvostusta ja arvonalentumisia. Toimintaympäristön loppuvuoden näkymiä haastavat Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan jatkuminen, energian hinnan kehittyminen sekä korkean inflaation vaikutus korkoihin niin euroalueella kuin globaaleilla markkinoilla. Toistaiseksi maksuviiveiden kehitys on ollut maltillista osoittaen suomalaisten kykyä sopeutua markkinoiden muutoksiin”, tiivistää Pulli.

POP Pankki -ryhmän keskeiset tunnusluvut

 

(1000 euroa/%) 1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-30.12.2022
Korkokate 40 681 37 647 78 338
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 67 626 109 209 176 243
Liiketoiminnan kulut yhteensä -61 859 -62 264 -121 203
Rahoitusvarojen arvonalentumiset -2 135 2 282 -10 390
Tulos ennen veroja 3 653 49 231 44 670
Luottokanta 4 371 217 4 068 107 4 243 829
Talletuskanta 4 330 886 4 179 482 4 222 264
Oma pääoma  543 544 556 741 552 809
Taseen loppusumma 5 612 995 5 274 361 5 357 697
Kulu-tuottosuhde 91,50 % 57,0 % 68,8 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,1 % 1,6 % 0,7 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 1,0 % 15,2 % 6,9 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) % 19,6 % 19,8 % 19,2 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,6 % 19,8 % 19,2 %

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

 

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. Sen palveluverkostoon kuuluu 19 POP Pankkia sekä verkossa toimiva POP Vakuutus.

Lisätietoja:

Jaakko Pulli, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus osk, puh. 050 420 0925, jaakko.pulli@poppankki.fi

Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus osk, puh. 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä