Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023: POP Pankki -ryhmän alkuvuosi historiallinen, tulos ylitti vertailukauden tuloksen moninkertaisesti

POP Pankki -ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli 87,9 (4,8) miljoonaa euroa, josta 45,2 miljoonaa euroa kertyi toukokuussa myydystä vakuutustoiminnasta. Ryhmän jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 42,6 (5,1) miljoonaa euroa oli moninkertaisesti vertailukautta suurempi ja koko edellisvuoden tulokseen nähden yli puolitoistakertainen. Ryhmän korkokate kasvoi komeat 93 prosenttia vertailukaudesta ja ydinvakavaraisuus (CET 1) vahvistui 21,1 prosenttiin.

Ryhmä kerrytti korkokatetta 78,0 miljoonaa euroa, joka on 37,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella. Nettopalkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 9,4 prosenttia 23,0 miljoonaan euroon. Sijoitusten nettotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella sijoituksista kirjattiin tappioita 4,2 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat yhteensä 5,6 prosenttia 59,4 miljoonaan euroon.

Luottokannan kasvu oli 1,2 prosenttia. Heikentyneistä talouden näkymistä huolimatta luottotappioiden määrä säilyi maltillisella tasolla. Talletuskanta supistui 0,1 prosenttia vuodenvaihteesta heijastaen yleistä kustannustason nousua ja säästämisasteen laskua.

POP Pankki -ryhmä kirjasi vakuutustoiminnasta ja vakuutusyhtiön 70 prosentin enemmistöosuuden myynnistä ensimmäiselle vuosipuoliskolle tulosta 45,2 miljoonaa euroa. POP Pankki -ryhmä omistaa edelleen LähiTapiolalle myymästään Suomen Vahinkovakuutus Oy:stä 30 prosenttia.

”Kokonaisuutena jatkuvien toimintojen tulos ja vakuutustoimintojen myynti muodostavat yhteenliittymän historian parhaan tuloksen ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Korkokatteemme on noussut yli 90 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaa nähden markkinakorkojen muutoksen myötä, mutta olemme pystyneet jatkamaan myös viime vuosien nettopalkkiotuottojen kasvua, mikä kertoo onnistumisista laaja-alaisesti. Samoin luottokantamme jatkoi kasvuaan. Asuntokaupan hiljentyminen ja asumiskustannusten nousu on heikentänyt asuntorahoituksen kysyntää, mutta toisaalta yritysrahoituksen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla. Heikentyneistä talouden näkymistä huolimatta luottotappioiden määrä säilyi maltillisella tasolla ja asiakkaiden maksukyky hyvänä”, summaa POP Pankki -ryhmää edustavan POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Keskitymme entistä vahvemmin ydinliiketoimintaamme. Suomen Vahinkovakuutuksen myynti ja yhteistyön aloittaminen LähiTapiolan kanssa tukee pankkiliiketoimintamme kasvunäkymiä.”

POP Pankki -ryhmään kuuluu keskusyhteisö POP Pankkikeskus, keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, kiinnitysluottopankki POP Asuntoluottopankki Oyj ja 18 POP Pankkia, joiden muodostamaan palveluverkostoon kuuluu 70 konttoria ja palvelupistettä. POP Pankki -ryhmä työllistää noin 700 henkeä ja asiakkaita sillä on yhteensä 257 500.

(M € / %)

1.1.-30.6.2023

1.1.-30.6.2022

1.1.-31.12.2022

Korkokate

78,0 M€

40,3 M€

93,3 M€

Palkkiotuotot ja -kulut, netto

23,0 M€

21,0 M€

42,1 M€

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

-4,2 M€

-2,1 M€

-7,7 M€

Tulos ennen veroja*

42,6 M€

5,1 M€

26,2 M€

Tulos lopetetuista toiminnoista

45,2 M€

-

-

Katsauskauden tulos**

79,1 M€

3,7 M€

23,8 M€

Luottokanta

4500,4 M€

4371,2 M€

4448,5 M€

Talletuskanta

4320,4 M€

4330,9 M€

4325,9 M€

Oma pääoma

645,5 M€

548,1 M€

566,7 M€

Taseen loppusumma

6009,3 M€

5611,7 M€

5774,2 M€

Kulu-tuottosuhde*

55,8 %

88,6 %

76,1 %

Kokonaispääoman tuotto, ROA*

1,1 %

0,1 %

0,4 %

Oman pääoman tuotto, ROE*

11,2 %

1,5 %

3,7 %

Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1)

21,1 %

19,6 %

19,4 %

Vakavaraisuussuhde, (TC)

21,1 %

19,6 %

19,4 %

*Jatkuvat toiminnot
**Jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Avautuu uuteen ikkunaan.Avautuu uuteen ikkunaan.Avautuu uuteen ikkunaan.Avautuu uuteen ikkunaan.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Jaakko Pullin haastattelut via Maija Hyötyläinen, viestintäpäällikkö, POP Pankkikeskus osk, 050 572 9679, maija.hyotylainen@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä