Hyppää sisältöön

Rekisteröimättömien yhteisöjen tiliasiointi muuttuu

POP Pankki on päivittänyt rekisteröimättömiä yhteisöjä ja yhdistyksiä koskevia asiakkuuksiensa perustamisperiaatteita sekä tunnistamiskäytänteitä vastaamaan paremmin sääntelyn vaatimuksia ja alan yleisiä käytäntöjä. Tämän vuoksi kaikki rekisteröimättömien yhteisöjen ja yhdistysten tilit avataan jatkossa yksityishenkilöille, jonka tai jotka yhteisö on valtuuttanut avaamaan tilin.

Rekisteröimättömällä yhdistyksellä tai yhteisöllä tarkoitetaan vapaamuotoista yhteisöä, jolle ei ole myönnetty y-tunnusta. Tällainen yhdistys tai yhteisö voi olla esimerkiksi koululuokka, sukuseura tai tiekunta. Huomioithan, että vaikka esimerkiksi tiekunta olisi rekisteröity muuhun rekisteriin, kuten Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin, ei se ole rinnastettavissa tässä yhteydessä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä löytyvään yhdistykseen, jolla on y-tunnus. Tällöin sille ei voida avata yrityspalveluita.

Myös nykyiset rekisteröimättömille yhteisöille avatut tilit tullaan päivittämään uuden linjauksen mukaiseksi. POP Pankkisi on yhteydessä, mikäli yhteisöllenne on avattu tilipalvelut ilman y-tunnusta. Myös yhteisö voi itse olla yhteydessä pankkiin ajan varaamiseksi ja tiliasiakkuuden päivittämiseksi.

Muutosta varten yhteisöllä on hyvä olla olemassa pöytäkirja, josta käy ilmi yhdistyksen päätös siirtää pankkiasiointi nimetylle henkilölle tai henkilöille.

POP Pankki suosittelee, että tilimuutoksen yhteydessä yhteisölle on nimetty useampi kuin yksi pankkiasioiden hoitaja. Tämä sujuvoittaa arjen pankkiasiointia sekä tarvittaessa tilinhoitajien henkilökohtaisten varojen erottelua yhteisölle osoitetuista varoista. Tilinomistajat ovat tilivarojen omistajia ja heillä on oikeus määrätä tilillä olevista varoista. He ovat myös henkilökohtaisesti vastuussa tilivarojen käytöstä rekisteröimättömälle yhteisölle. Tällöin he myös vastaavat siitä, että varat eivät tule esimerkiksi tilinomistajan kuollessa luetuksi kuolinpesän varoiksi tai ulosottotapauksissa ulosmitattaviksi varoiksi.

Mikäli yhteisö on rekisteröity ja sillä on y-tunnus, voidaan rekisteröityneelle yhteisölle avata oma yritystili. Jos yhteisö on tällä hetkellä rekisteröimätön, mutta sille halutaan avata yritystili, voi yhteisö selvittää rekisteröinnin edellytyksiä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä