Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä
Ari Voutilainen

Digitaalisuus tukee paikallisuutta ja sujuvaa asiointia – haastattelussa POP Pankki Järvi-Suomen hallituksen puheenjohtaja

Ari Voutilainen on yli tuhannen työntekijän informaatio- sekä terveyden- ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio Istekki Oy:n strategiajohtaja. Hän on myös POP Pankki Järvi-Suomen hallituksen puheenjohtaja ja lisäksi hänet on nimitetty vuoden 2023 alusta lähtien POP Pankkikeskuksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Hänen mukaansa hallituksella on tärkeä rooli toimia pankin henkilöstön ja strategisen suunnan muutoksen tukijana ja turvaajana.

Ari Voutilaisen ja POP Pankin yhteinen taival alkoi jo vuonna 2007, jolloin hän liittyi silloisen POP Pankki Siilinjärven hallituksen jäseneksi. Vuonna 2009 hän siirtyi pankin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi helmikuussa 2020. POP Pankki Järvi-Suomen hallituksen puheenjohtaja hänestä tuli Siilinjärven ja Reisjärven POP Pankkien fuusioituessa keväällä 2021.

POP Pankki Järvi-Suomen toimialue ulottuu Kuopion seudun lisäksi Keski-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä Pohjois-Karjalaan. Lisäksi pankki palvelee asiakkaita laajasti digikonttorinsa kautta. Mitä paikallisuus merkitsee teille pankkina?

”Paikallisuus on todella tärkeä asia meille POP Pankeille. Paikallisuus ei kuitenkaan tänä päivänä tarkoita pelkästään pankkikonttoreita ja niiden sijaintia, vaan meidän tulee olla läsnä myöskin kanavissa, joissa voimme kohdata asiakkaamme fyysisestä sijainnista riippumatta. Lisäksi asiakkaita kohtaamme myös muualla kuin pelkästään konttoreissa”, sanoo Ari Voutilainen.

”Kun asiakkaita, ja erityisesti nuoria asiakkaita, muuttaa synnyinseudultaan muualle, me haluamme säilyttää nämä asiakassuhteet ja mahdollistaa sujuvan asioinnin kanssamme digitaalisten palvelujemme avulla.”

POP Pankki Järvi-Suomi on ollut aktiivinen digitaalisten toimintamallien kehittäjä. Digitaalisuutta kritisoidaan usein siitä, että se tekee palvelusta kasvotonta. Miten pankki voi hyödyntää digitaalisuutta kilpailuetuna ja miten tämä näkyy teillä?

”Ensiksikin on hyvä avata hieman sitä, mitä digitaalisuus merkitsee ja tarkoittaa. Äsken mainitsin digikonttorin, jonka kautta palvelemme asiakkaita sähköisesti jopa Suomen ulkopuolellekin. Ajatuksena on, että olemme läsnä ja asiakas voi asioida kanssamme olipa hän itse missä tahansa. Asiakaspalvelun ohella voimme hyödyntää digitaalisuutta oman toimintamme tehostamisessa esimerkiksi automatisoimalla taustatoimintojamme, jotta henkilöstöllemme jää enemmän aikaa kohdata ja palvella asiakkaitamme.”

”Minusta nämä molemmat näkökulmat täytyy huomioida, kun puhutaan digitaalisuudesta. Mekin keskustelemme tässä ihminen ihmiselle, vaikkakin digitaalisesti”, kuvailee kokenut IT-asiantuntija viitaten Teamsillä järjestettyyn haastattelutilanteeseen.

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, mitä pankin hallituksen tulisi mielestäsi ottaa huomioon toiminnassaan?

”Yhtenä on se, että hallitus on turvaamassa roolinsa kautta pankin päivittäistä toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurataan riskiasemaa, puututaan poikkeamiin, huolehditaan likviditeettiasemasta ja tunnistetaan toimintaympäristön muutokset sekä reagoidaan niihin hallituksena.”

”Toisena tulee pankin liiketoiminnan varmistaminen tulevaisuudessa. Pankin strategia on tässä tärkeä työkalu. Se luo pohjan toiminnan suunnitteluun huomioiden toimintaympäristön muutokset. Vaikka toimiva johto tekee strategiaa, hallituksen on hyvä olla mukana suunnitteluvaiheessa sparraamassa ja jakamassa omaa asiantuntemustaan. Hallituksen tulee myös seurata suunnitelmien toteutumista varmistaen, että tavoiteltu strateginen suunta myös toteutuu.”

”Kolmas liittyy pankin henkilöstön ja sen johdolle tukena ja sparraajana toimimiseen. Käyn toimitusjohtajan kanssa paljonkin keskusteluja, missä pohditaan tulevaisuutta eri näkökulmista.”

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä