Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

POP Pankin asiakastutkimus: e-laskun helppous on ylivertainen syy käyttää kyseistä laskutustapaa

Tutkin alkukeväästä osana opinnäytetyötäni POP Pankkien asiakkaiden e-laskun käyttöä. E-laskulla on mahdollista korvata paperinen lasku, jos laskuttaja tarjoaa e-laskumahdollisuuden. 

Yksi e-laskun etuja on, että siihen pääsee käsiksi mistä tahansa, myös esimerkiksi jos on pidemmän jakson vaikka kesämökillä. Moni laskuttaja suosittelee e-laskuun siirtymistä vedoten myös laskutustavan ympäristöystävällisyyteen. Tutkimus osoitti, että asiakkaille vaivattomuus on merkittävin syy siirtyä e-laskuun.

Lähestulkoon kaikki tutkimukseen osallistuneista vastaajista käytti pankkiasioidensa hoitoon pankin itsepalvelukanavia eli verkkopankkia tai mobiilipankkia. Alle 50-vuotiaat käyttivät ensisijaisesti pankkiasioidensa hoitoon mobiilipankkia, kun taas yli 50-vuotiaat käyttivät huomattavasti enemmän verkkopankkia. Lähes puolet vastaajista kertoi käyttävänsä e-laskupalvelua pääsääntöisesti.

Selvästi yleisin tapa vastaanottaa laskut oli e-lasku. Muutoin laskua toivottiin joko sähköpostitse tai postitse. Ensisijaisesti e-laskuna laskunsa maksoi neljännes vastaajista verkkopankin ollessa suosituin (40 % vastaajista) ja mobiilipankin (32 %) toiseksi suosituin tapa.

Laskujen vastaanotto e-laskututkimus-poppankki
Vastaajien suosimat laskujen vastaanottotavat

Maksamisen vaivattomuus on vahvin syy käyttää e-laskua

Pääsääntöisesti e-laskua käyttävät vastaajat kertoivat, että ehdottomasti yleisin syy e-laskun käyttöön oli e-laskun käytön helppous ja vaivattomuus. E-laskussa maksun tiedot ovat valmiina eikä niitä tarvitse itse syöttää. E-laskun käyttö ei myöskään aiheuta ylimääräisiä kuluja vaan sisältyy verkkopankin kuukausimaksuun.

Yleisin syy e-laskun käyttämättömyyteen puolestaan oli asiakkaiden halu vastaanottaa laskunsa paperisena. Seuraavaksi yleisin syy oli, että laskuttaja ei tarjoa e-laskusopimusmahdollisuutta. Vasta kolmantena syynä tuli e-laskun käyttöönoton työläys.

Tutkimus osoitti ilokseni sen, että e-laskun käyttöönotto ei ole iästä kiinni. Niillä, keillä e-lasku ei ole käytössä, esiintyi jossain määrin huolta siitä, että hyväksymällä e-laskun he menettävät mahdollisuuden hallita omaa talouttaan. Tässä on mahdollisesti kyse väärinymmärryksestä, sillä e-lasku ei tarkoita suoraan automaattista veloitusta.

POP Pankilla voi tarkastella e-laskua mobiili- ja verkkopankissa ja muokata summaa tai aikaistaa eräpäivää. E-lasku veloitetaan vasta, kun asiakas hyväksyy laskun maksun – ellei tämä ole erikseen valinnut automaattista laskutusta.

Haluan vielä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita,

Mirka Silla,
Maksamisen palveluiden tuotepäällikkö, Bonum Pankki

POP Pankin e-laskua koskeva sähköinen kyselytutkimus tehtiin huhtikuussa 2021. Vastauksia saatiin 439 kappaletta.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä