Hyppää sisältöön
Liila tausta

Etämyyntiedote

Päivitetty 23.3.2023

Tähän tiedotteeseen on koottu rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevan kuluttajansuojalain 6 a luvun 6-9 §:ien edellyttämät ennakkotiedot palveluntarjoajasta, rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista, jotka kuluttajalle (jäljempänä ”asiakas”) on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä sekä kuluttajansuojalain 6 a luvun 11 b §:n edellyttämä ilmoitus koskien puhelinmyyntiin sovellettavaa vahvistusmenettelyä.

Etämyynnistä on kyse silloin, kun uusi palvelusopimus tehdään joko sähköisissä kanavissa tai puhelimessa siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti tapaa POP Pankin edustajaa. Etämyynniksi ei katsota jo olemassa olevaan sopimukseen perustuvaa asiointia tai olemassa olevan sopimuksen muuttamista. Kaikki ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Tuotekohtaiset ennakkotiedot ja sopimusehdot annetaan kunkin tuotteen yhteydessä.

POP Pankkien kanssa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

TIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA JA VALVOVISTA VIRANOMAISISTA

POP Pankki –ryhmään kuuluvat jäsenluottolaitokset sekä keskusluottolaitoksena toimiva Bonum Pankki Oyj (jäljempänä kukin ”POP Pankki”) tarjoavat palveluitaan etämyyntinä sekä toimivat kolmansien palveluntarjoajien asiamiehenä etämyynnissä, kuten jäljempänä on tuotekohtaisesti kuvattu. Palveluntarjoajanasi tai asiamiehenäsi toimii etäsopimukseen merkitty POP Pankki.

POP Pankit on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja niillä on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottolaitostoimilupa. Vakuutusasiamiehinä toimivat POP Pankit on lisäksi merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Palveluntarjoajanasi tai asiamiehenäsi toimivan POP Pankin yhteystiedot sekä y-tunnuksen löydät alla olevasta taulukosta sekä osoitteesta www.poppankki.fi.

POP Pankkien toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 010 831 51. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa menettelytapoja valvoo myös kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki, +358 (0)29 505 3000. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta. www.kkv.fi.

Pankkitunnusten osalta valvovana viranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom siltä osin, kun on kyse vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) mukaisesta tunnistusvälineestä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puh. 029 534 5000, PL 320, 00059 TRAFICOM. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta www.traficom.fi.

Tilit, luotot ja pankkitunnukset

Tilien, luottojen ja pankkitunnusten osalta palveluntarjoajana toimii etäsopimukseen merkitty POP Pankki.

Kortit

Korttituotteiden osalta palveluntarjoajana toimii Bonum Pankki Oyj. Muut POP Pankit voivat toimia korttituotteita tarjotessaan Bonum Pankki Oyj:n asiamiehenä. Bonum Pankki Oyj:n asiamiehenä toimivat POP Pankit myyvät korttituotteita omille asiakkailleen Bonum Pankki Oyj:n toimiessa korttien liikkeeseenlaskijana.

Toimeksiantojen välittäminen

Toimeksiantojen välittämisessä palveluntarjoajana toimii POP Sijoituspalvelusopimukseen merkitty POP Pankki.

POP Takaus ja POP Lisätakaus

POP Pankit myyvät yhteistyökumppaniensa myöntämiä takaustuotteita. POP Takauksen myöntää Garantia Oy (y-tunnus 0944524-1), Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. POP Lisätakauksen myöntää Suomen Vahinkovakuutus Oy (y-tunnus 2432824-6), Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo.

Garantia Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Garantia Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Suomen Vahinkovakuutus Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suomen Vahinkovakuutus  Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

POP Tuottovakuutus ja POP Varainhoitovakuutus

POP Tuottovakuutuksen ja POP Varainhoitovakuutuksen palveluntarjoajana toimii Sp-Henkivakuutus Oy (y-tunnus 2082534-1), Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, puh. 010 572 1008.

Sp-Henkivakuutus Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sillä on henkivakuutustuotteiden ja niihin liittyvien riskivakuutusten toimilupa Suomessa. Sp-Henkivakuutus Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

POP Pankki toimii vakuutusasiamiehenä Sp-Henkivakuutus Oy:lle. Vakuutuksenantaja maksaa asiamiehelle kertaluontoisen osuuden maksupalkkiosta ja lisäksi jatkuvasti osuuden asiakkaalta kuukausittain perittävästä hoitopalkkiosta. Asiamies ei anna henkilökohtaisia suosituksia sen myöntämistä vakuutuksista, mutta neuvoo asiakasta vakuutuksen sisällä olevien sijoituskohteiden valinnassa.

POP Elämänvara ja POP Lainaturva

POP Elämänvaran ja POP Lainaturvan palveluntarjoajana toimii Sp-Henkivakuutus Oy (y-tunnus 2082534-1), Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki, puh. 010 572 1008 ja Chubb European Group SE (yritysnumero 450 327 374), La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Vakuutusturvaa koskevista erityisehdoista ilmenee kyseisen vakuutuksen myöntävä vakuutusyhtiö.

Sp-Henkivakuutus Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sillä on henkivakuutustuotteiden ja niihin liittyvien riskivakuutusten toimilupa Suomessa. Sp-Henkivakuutus Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Chubb European Group SE on rekisteröity Nanterren yritysrekisteriin. Chubb European Group SE on Ranskan vakuutussopimuslain alainen ja sen toimintaa valvoo Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Chubb European Group SE:tä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa (y-tunnus 1855034-2), Museokatu 8, 00101 Helsinki puh. 09 6861 5151. Sivuliike on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

POP Pankki toimii vakuutusasiamiehenä sekä Sp-Henkivakuutus Oy:lle että Chubb European Group SE:lle. Vakuutuksenantaja maksaa asiamiehelle kertaluontoisen osuuden maksupalkkiosta ja lisäksi jatkuvasti osuuden asiakkaalta kuukausittain perittävästä hoitopalkkiosta. Asiamies ei anna henkilökohtaisia suosituksia sen myöntämistä vakuutuksista.

POP Perusturva ja POP Vakavan sairauden vakuutus

POP Perusturvan ja POP Vakavan sairauden vakuutuksen palveluntarjoajana toimii AXA France Vie (yritysnumero 310 499 959), 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, Ranska, ja AXA France IARD (yritysnumero 722 057 460), 313 Terrasses de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Vakuutusturvaa koskevista erityisehdoista ilmenee kyseisen vakuutuksen myöntävä vakuutusyhtiö.

AXA France Vie ja AXA France IARD on rekisteröity Nanterren yritysrekisteriin. Molemmat yhtiöt ovat Ranskan vakuutussopimuslain alaisia ja niiden toimintaa valvoo ACPR, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (y-tunnus: 2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (y-tunnus: 2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, Hämeentie 15, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 834 .

POP Pankki toimii vakuutusasiamiehenä sekä AXA France Vie:lle että AXA France IARD:lle. Vakuutuksenantajat maksavat asiamiehelle vakuutusmaksuun perustuvaa palkkiota myynnistä ja lisäksi osan mahdollisesta vakuutusmaksutuotosta. Asiamies ei anna henkilökohtaisia suosituksia sen myöntämistä vakuutuksista.

POP Henkivakuutus

POP Henkivakuutuksen palveluntarjoajana toimii Aktia Henkivakuutus Oy (y-tunnus 0937006-7), PL 800, 20101 Turku, puh. 010-247 8300.

Aktia Henkivakuutus Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja sillä on henkivakuutustuotteiden ja niihin liittyvien riskivakuutusten toimilupa Suomessa. Aktia Henkivakuutus Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

POP Pankki toimii Aktia Henkivakuutus Oy:n asiamiehenä Aktia Henkivakuutus Oy:n lukuun ja sen vastuulla. Asiamies saa vakuutusmaksuihin perustuvan palkkion. Asiamies ei anna henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan riskivakuutuksista.

Rahastot

POP Pankkien myymien rahastojen palveluntarjoajina toimivat alla luetellut rahastoyhtiöt, jotka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tai vastaavaan rahastoyhtiön kotimaan rekisteriin. Rahastoyhtiöillä on rahastoyhtiön ja/ tai vaihtoehtorahastojen toimilupa kotivaltiossaan. Palveluntarjoajanasi toimivan rahastoyhtiö käy ilmi rahaston avaintietoasiakirjasta.

POP Pankki toimii yllä luetelluiden rahastoyhtiöiden asiamiehenä välittäen rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen rahasto-osuuksia asiakkailleen rahastoyhtiön lukuun. Rahastoyhtiö suorittaa mainitusta toiminnasta pankille palkkionpalautuksena osan pankin verkkopalvelussa ja konttorissa merkittyjen rahastojen asiakkaalta veloitettavasta rahaston merkintäpalkkiosta, lunastuspalkkiosta ja hallinnointipalkkiosta. Palkkionpalautuksista annetaan lisätietoa kunkin rahaston kululiitteessä.

PUHELINMYYNTI KULUTTAJA-ASIAKKAALLE

Pankin tarjotessa asiakkaalle muuta rahoituspalvelua kuin kulutusluottoa tai asuntoluottoa puhelimitse ilman, että asiakas on itse ollut Pankkiin yhteydessä tai pyytänyt yhteydenottoa, Pankin on kuluttajansuojalain mukaisesti annettava tarjous ja asiakkaan on hyväksyttävä tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Mikäli asiakas ei hyväksy tarjousta vaaditulla tavalla, sopimus ei sido asiakasta, jos asiakas ilmoittaa asiasta Pankille yhden vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

PERUUTTAMISOIKEUS

Kun asiakas tekee uuden palvelusopimuksen sähköisissä kanavissa tai puhelimessa, liittyy siihen pääsääntöisesti peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, kun asiointi verkkopankissa tai puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan palvelusopimukseen tai sen muuttamiseen, kuten esim. tilisopimuksen nojalla tapahtuvassa tilinkäytössä ja arvo-osuustilisopimuksen nojalla tehtävässä arvopaperikaupassa taikka luottokortin luottorajan muuttamisesta.

Jos asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, tulee siitä ilmoittaa pankille kirjallisesti tai verkkopankin kautta verkkoviestillä. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, hänellä on velvollisuus suorittaa tuotekohtaisissa ennakkotiedoissa ilmoitetut ja muut palveluhinnaston mukaiset palkkiot siltä ajalta, kun tuote tai palvelu on ollut asiakkaan käytössä. Asiakas ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan palkkioita, jos peruuttamisen yhteydessä perittävästä korvauksesta ei ole annettu hänelle tietoa ennen sopimuksen tekemistä tai puhelimessa sopimuksen teon yhteydessä. Peruutettuaan sopimuksen asiakkaan on viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä palautettava pankille maksut ja muu omaisuus, jonka hän on sopimuksen perusteella saanut.

Peruuttamisoikeuden olemassaolosta ja peruuttamisoikeuden käyttämisen vaikutuksista on kerrottu tarkemmin alla sekä kunkin tuotteen tai palvelun yleisissä sopimusehdoissa.

Tilit

Etämyynnissä tehty tilisopimus on peruutettavissa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun etäsopimus on syntynyt ja asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Tilisopimuksen peruutuksen edellytyksenä on, että asiakas palauttaa peruutuksen yhteydessä tiliin liitetyt maksuvälineet kuten Debit-kortit. Muut ao. tiliin liittyvien palvelujen sopimukset, kuten toimeksiannot ja valtuutukset päättyvät peruuttamisen yhteydessä automaattisesti.

Peruuttamisen yhteydessä tiliin ja sen palveluihin liittyvät käytetyistä palveluista veloitettavat maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti. Pankki ei palauta jo veloitettuja maksuja ja palkkioita. Pankki palauttaa tilille talletetut varat asiakkaalle 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksen saapumisesta. Varoille ei peruutustilanteessa makseta korkoa.

Kortit

Etämyynnissä tehty korttisopimus on peruutettavissa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun etäsopimus on syntynyt ja asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Korttisopimuksen peruutuksen edellytyksenä on, että asiakas palauttaa peruutuksen yhteydessä kortin.

Asiakkaan peruuttaessa korttisopimuksen, kortin ja luoton käytössä oloaikana tehdyt tapahtumat ovat peruutuksesta huolimatta asiakasta sitovia. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi korttiluotolla tehdyt käteisnostot tai ostotapahtumat. Asiakas on peruuttamisesta huolimatta velvollinen maksamaan ne sopimuksen ja ehtojen mukaiset korot, palkkiot, kulut ja muut maksut, jotka ovat aiheutuneet maksukortin tai siihen liitetyn luoton käyttämisestä.

Pankkitunnukset

Asiakas voi irtisanoa pankkitunnukset koska tahansa, joten erityistä peruuttamisoikeutta ei ole.

Yksityishenkilön tiliin liittyvä luotto

Asiakas voi peruuttaa luottosopimuksen ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on saanut pysyvällä tavalla kappaleen luottosopimuksesta ehtoineen sekä etämyyntitiedotteen.

Jos asiakas peruuttaa luottosopimuksen, pankilla on oikeus periä laissa mainituissa tapauksissa todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut asiakkaan käytettävissä. Maksettavan koron määrä on ilmoitettu luottosopimuksessa.

Asiakkaan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Kulutusluotto, opintolaina ja asuntolaina

Etämyynnissä tehty luottosopimus on peruutettavissa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun etäsopimus on syntynyt ja asiakas on saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot.

Jos velallinen peruuttaa luottosopimuksen sen jälkeen, kun luotto on ennalta sovitun mukaisesti nostettu asiakkaan tilille, pankki perii korvauksena luoton koron siltä ajalta, jonka luotto on ollut velallisen käytettävissä. Maksettavan koron määrä on ilmoitettu velkakirjassa.

Asiakkaan on 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava sopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen pankille. Luottosopimuksen peruuttaminen raukeaa, ellei luottovaroja ja mahdollisia korkoja ole maksettu 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

POP Takaus ja POP Lisätakaus

Takaustuotteista sovitaan osana luottosopimusta, joten tuotteen peruuttaminen on peruttavissa samoin ehdoin yhdessä luottosopimuksen peruuttamisen kanssa edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Panttaus ja takaus

Etämyynnissä tehty kuluttajaluottoon liittyvä panttaus tai takaus on peruutettavissa 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun pantinantaja on saanut pysyvällä tavalla kappaleen panttaussitoumusta panttausehtoineen ja etämyyntitiedotteen tai takaaja on saanut pysyvällä tavalla kappaleen takaussitoumusta takausehtoineen ja etämyyntitiedotteen.

Vierasvelkapantinantajan tai yksityisen takaajan peruuttaessa tekemänsä etämyyntisopimuksen, pankilla on oikeus periä vakuusjärjestelyyn liittyvät todelliset kulut ja palkkiot, joita ei voida enää palauttaa. Kuluja voivat olla esim. lainhuudon hakemiseen tai kiinnitykseen liittyvät viranomaiskustannukset. Mikäli samassa panttaussitoumuksessa on useampi kuin yksi pantinantaja, joista yksi käyttää peruuttamisoikeuttaan, peruutusilmoituksen katsotaan koskevan koko panttausta ja kaikkia pantinantajia.

POP Tuottovakuutus, POP Varainhoitovakuutus ja POP Elämänvara

Etämyynnissä tehty säästöhenkivakuutussopimus on peruutettavissa 30 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta.

Vakuutusyhtiö palauttaa maksetut maksut ilman korkoa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta vakuutusyhtiöön. Maksuista vähennetään palauttamisen yhteydessä määrä, joka vastaa mahdollista sijoitussidonnaisen säästön osan arvon alentumista peruuttamispäivään saakka tai määrä, joka vastaa vakuutussäästön arvon alentumista peruuttamispäivään tai sitä myöhempään vakuutuksen sijoituskohteen realisoinnin toteutumiseen saakka.

Vakuutukseen sisältyvä kuolemanvaraturva tai vakavan sairauden turva peruuntuu, kun vakuutus peruutetaan.

POP Rahastot ja Reaaliomaisuusrahastot

Peruuttamisoikeutta ei ole sijoitustuotteissa, koska niiden arvo vaihtelee markkinoilla tapahtuvien muutosten mukaan.

POP Lainaturva, POP Perusturva, POP Vakavan sairauden vakuutus ja POP Henkivakuutus

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa koko vakuutuksen koska tahansa toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen vakuutusyhtiölle. Vakuutuksen ollessa irtisanottavissa koska tahansa, ei erityistä peruuttamisoikeutta ole.

IRTISANOMIS- JA PURKUOIKEUS SEKÄ SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN TÄYTTÄMINEN

Tilit

Jollei tilisopimuksessa ole toisin sovittu, tilinomistajalla on oikeus, milloin tahansa irtisanoa tilisopimus päättymään heti, jolloin tilillä olevat varat on nostettava. Tilinomistajalla on oikeus purkaa tilisopimus päättymään heti, jos pankki on olennaisesti rikkonut tilisopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Tällöin myös tilillä olevat varat on nostettava.

Kortit

Kortinhaltijalla ja/tai tilinomistajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilmoittamalla irtisanomisesta palveluntarjoajalle tai POP Pankille ja hävittämällä kortin leikkaamalla sen kahtia niin, että siru, magneettijuova ja kortin tiedot tuhoutuvat. Tilinomistaja ja kortinhaltija vastaavat niistä korttitapahtumista, jotka korttia käyttäen on tehty ennen kuin palveluntarjoaja tai POP Pankki on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Korttisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä korttiin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi heti, mikäli korttiin liittyvä pankkitili lopetetaan samassa yhteydessä. Korttisopimuksen irtisanomisen tai purkamisen yhteydessä korttiin liittyvät maksut ja palkkiot erääntyvät maksettavaksi seuraavan kuukauden palvelumaksuveloituksen yhteydessä, mikäli korttiin liittyvää pankkitiliä ei lopeteta.

Palveluntarjoaja palauttaa asiakkaan ennakolta maksamat maksut siltä osin, kun ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan. Jos palveluntarjoaja tai kortinhaltija irtisanoo sopimuksen tai palveluntarjoaja purkaa sopimuksen, sopimus purkautuu myös muun yrityksen korttiin myöntämän ominaisuuden osalta. Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta muulle yritykselle, joka on myöntänyt korttiin muun ominaisuuden.

Pankkitunnukset

Pankkitunnussopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti ilmoittamalla siitä pankille. Asiakas vastaa palvelussa ennen sopimuksen irtisanomista tehdyistä toimeksiannoista sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Pankilla on oikeus suorittaa toimeksiannot loppuun, jollei niitä erikseen peruuteta niitä koskevien ehtojen mukaisesti. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Yksityishenkilön tiliin liittyvä luotto

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi. Sopimuksen päätyttyä irtisanomisen perusteella luoton käyttöoikeus lakkaa ja jäljellä oleva luotto maksetaan loppuun voimassaolevien ehtojen mukaisesti.

Kulutusluotto ja asuntolaina

Asiakkaalla on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä. Pankin on tässä tilanteessa vähennettävä jäljellä olevasta saatavasta se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Pankki saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

POP Takaus ja POP Lisätakaus

Takauspalkkio on pankin perimä maksu, joka peritään kerralla lainansaajalta luottoa tai sen ensimmäistä erää nostettaessa. Pankki palauttaa saamansa maksun, jos takauksen kohteena ollut kauppa peruuntuu kuukauden kuluessa takauksen perustamisesta eikä luottoa siksi tarvita. Tällöin takaus ei tule voimaan.

Muissa tilanteissa maksua tai osaa siitä ei palauteta, mikäli takaus päättyy ennen sen voimassaoloajan lakkaamista. 

POP Lainaturva

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa POP Lainaturvan sisältämän muun turvan paitsi kuolemanvaraturvan päättyväksi vakuutusmaksukauden päättyessä. Irtisanomisilmoituksessa mainittava irtisanomisperuste on oltava hyvän vakuutustavan mukainen.

Vakuutuksenottaja voi koska tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutuksen. Irtisanomiseen vaaditaan kuitenkin pantinhaltijan suostumus, koska vakuutus on pantattu pankille kuolemanvaraturvan osalta.

POP Perusturva ja POP Vakavan sairauden vakuutus

Vakuutettu voi koska tahansa irtisanoa vakuutuksen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo sopimuksen kirjallisesti.

Jos vakuutettu tai vakuutusyhtiö on ilmoittanut kirjallisesti irtisanovansa vakuutuksen, vakuutusyhtiö palauttaa osan maksetuista vakuutusmaksuista vakuutetulle.

POP Henkivakuutus

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimus päätymään. Vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty yhtiölle, ellei vakuutuksenottaja ole määrännyt vakuutukselle myöhempää päättymisajankohtaa.

Mikäli vakuutus on pantattu, on irtisanomiseen saatava pantinantajan suostumus.

POP Tuottovakuutus

Vakuutuksenottaja voi toistaiseksi voimassa olevan vakuutuksen oltua voimassa vähintään kolme vuotta eräännyttää vakuutuksen päättymään ilmoittamalla asiasta kirjallisesti vakuutusyhtiölle kuusi kuukautta ennen haluttua päättymistä. Eräännyttämisestä peritään takaisinostolle laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

POP Varainhoitovakuutus

Vakuutuksenottaja voi takaisinostona nostaa vakuutussäästön tai sen osan ilmoittamalla nostosta kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Osittainen takaisinosto on kuitenkin mahdollinen vain, jos vakuutussäästön määrä on vähintään 100 000 euroa ja vakuutussäästöön jäävä määrä on vähintään 50 000 euroa. Osittaisen takaisinoston määrän tulee olla vähintään 10 000 euroa.

Maksettava takaisinostoarvo lasketaan vakuutussäästöstä huomioiden laskuperusteessa ja hinnastossa määrätyt maksut.

POP Elämänvara

Vakuutuksenottajalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa POP Elämänvara –sopimus. Vakuutuksenottajan irtisanoessa säästöosan, päättyy aina myös vakavan sairauden turva. Vakavan sairauden turvan päättyminen, vakuutustapahtuman johdosta tai muusta syystä, ei päätä Elämänvaran säästöosaa ilman erillistä irtisanomista.

ASIAKASNEUVONTA JA OIKEUSSUOJAKEINOT

Pankkipalvelua koskevaan sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti omaan pankkiinsa joko puhelimitse tai verkkoviestillä. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa pankille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos asiakas on tyytymätön pankin ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

FINE antaa maksutta riippumatonta neuvontaa asiakkaille. FINE voi auttaa erimielisyyksien selvittämisessä, mutta ei voi antaa oikeudellisesti sitovia ratkaisuja. FINE käsittelee riita-asioita ja antaa ratkaisusuosituksia toimistomenettelynä sekä Pankki-, Sijoitus- tai Vakuutuslautakunnissa. FINEn yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120. Lisätietoja saa osoitteesta www.fine.fi.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot ovat: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puh. 029 566 5200. Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta osoitteesta: www.kuluttajariita.fi.

Yleinen tuomioistuin

Palvelusta johtuvat erimielisyydet voidaan myös ratkaista sopimuksessa määritellyssä käräjäoikeudessa, ellei asiakas kuluttajan ominaisuudessa vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN PÄÄOMINAISUUDET

POP Pankin Käyttelytili

Käyttelytili on tarkoitettu päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen. Tiliin on sen ehtojen ja pankin kanssa sovitun mukaisesti mahdollista liittää erilaisia palveluita, kuten verkkopankki, muita maksamisen palveluita, Credit/Debit-kortti ja luottolimitti.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä tilisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Pankin Talletustili

Talletustili on tarkoitettu tiliksi, jolle voi säästää tiettyä tavoitetta varten tai pitää varat sivussa päivittäisestä asioinnista. Talletustilissä ei ole ennalta määrättyjä talletusaikoja eikä eräpäiviä. Talletustiliin ei voi liittää korttia tai maksupalveluita.

Talletustililtä voi tehdä nostoja ilman provisiota sovitun enimmäismäärän kerrallaan. Minimitalletusmäärä ja korko ilmenevät tilisopimuksesta. Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä tilisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Pankin Määräaikaistalletustili

Määräaikaistalletustili on tarkoitettu tiliksi, jolle asiakas voi tallettaa kerryttämiään säästöjä tai talletusvaroja, joita asiakas ei tarvitse lähitulevaisuudessa. Määräaikaistalletuksessa tehdään kertatalletus, jolle maksetaan ennalta sovittu korko määräajan erääntyessä. Määräaikaistalletukselle ei ole minimitalletusta.

Talletusaika määritetään määräaikaistalletusta avattaessa. Kun kyseessä on määräaikaistalletus, varoja ei voi nostaa ennen määräajan päättymistä. Määräaika voi olla kolmesta (3) kuukaudesta kolmeenkymmeneenkuuteen (36) kuukauteen. Kahdentoista (12), kahdenkymmenenneljän (24) ja kolmenkymmenenkuuden (36) kuukauden talletuksissa korko liitetään pääomaan vuosittain. Kertyneen koron voi jättää tilille tai nostaa sen kuukauden kuluessa koron maksamisesta.

Määräaikaistalletuksen korko määräytyy tilisopimuksessa. Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä tilisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Pankin Sijoitustili

Sijoitustili on tarkoitettu tiliksi, jolle asiakas voi sijoittaa määräajaksi halutun summan kertatalletuksena.

Varoja sijoitustililtä ei ole mahdollista nostaa ennen määräajan päättymistä. Määräaika voi olla muutamasta päivästä viiteen (5) vuoteen.

Tilin sijoitusaika eli talletusaika ja korko määräytyvät tilisopimuksessa. Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä tilisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

ASP-tili

Asuntosäästöpalkkiotili on tarkoitettu säännölliseen säästämiseen ensiasuntoa varten. Tilinhaltijan tulee säästää 10 % asunnon hankintahinnasta vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä, joiden ei tarvitse olla peräkkäisiä. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmään voi liittyä 15–44-vuotias henkilö. Talletukselle maksetaan normaalikoron lisäksi myös lisäkorkoa, mikäli asiakas on säästänyt 10 % asunnon hankintahinnasta ja hankkii asunnon.

Kortit

Bonum Pankki Oyj myöntää pankki-, maksuaika- ja luottokortteja. Kortit voivat olla Debit-kortteja debit-ominaisuudella tai yhdistelmäkortteja, joissa on sekä credit- että debit-ominaisuudet. Kortit käyvät maksuvälineenä kotimaassa ja ulkomailla. Maksukortteja koskevissa sopimuksissa, kuten POP Visa Gold –yhdistelmäkortissa, voidaan asiakkaan kanssa sopia lisäpalveluista, esimerkiksi matkavakuutuksesta.

POP Visa –yhdistelmäkortin luottoraja voidaan sopia 2 000–10 000 euron suuruiseksi ja POP Visa Gold –yhdistelmäkortissa 2 000– 20 000 euron suuruiseksi. Luottokorttien luottorajat, koroton maksuaika ja korttiin sisältyvän luoton käyttö sovitaan asiakkaan kanssa korttisopimuksessa. Kortin myöntämiseen ja käyttöön liittyvät ehdot ilmenevät kulloinkin voimassa olevista korttiehdoista sekä erityisistä korttien käyttöehdoista.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä korttisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Pankkitunnukset

Pankkitunnukset ovat pankin kulloinkin määrittelemät ja asiakkaalle osin tai kokonaan toimittamat todentamistekijät, kuten käyttäjätunnus, avainlukukortti, tunnuslukusovellus, PIN-koodi, kertakäyttöinen salasana tai muu pankin hyväksymä vahvistusväline. Pankkitunnukset ovat sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoittamisen välineet. Niiden käyttö vastaa asiakkaan tunnistamista perinteisestä henkilöllisyyttä osoittavasta asiakirjasta ja asiakkaan omakätistä allekirjoitusta.

POP Pankki tuottaa tunnistuspalvelua kolmansille osapuolille kuten viranomaisille ja verkkokauppiaille. Jos POP Pankki ja kolmas osapuoli ovat sopineet pankin tunnistuspalvelun käyttöönotosta, asiakas voi käyttää pankkitunnuksiaan myös kolmannen osapuolen verkkopalvelussa. Asiakas ja kolmas osapuoli sopivat keskenään pankkitunnusten käytön oikeusvaikutuksista kolmannen osapuolen verkkopalvelussa.

Asiakkaalle luovutetut pankkitunnukset ovat henkilökohtaiset eikä niitä saa luovuttaa sivullisen tietoon. Tunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle henkilölle, ei edes perheenjäsenelle. Jos asiakas antaa tunnuksensa kolmannelle, asiakas vastaa tämän hänen nimissään tekemistä toimista. Pankkitunnusten kaikkia osia ei saa säilyttää samassa säilytyspaikassa, kuten lompakossa tai käsilaukussa.

Asiakkaan on varmistettava säännöllisesti, että tunnukset ovat tallessa. Pankkitunnuksia ei saa luovuttaa sähköpostilla, tekstiviestillä tai sovelluksessa, kertoa puhelimessa eikä säilyttää koneella, jossa on havaittu haittaohjelma.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä verkkopankkisopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Kulutusluotto

POP Pankki myöntää asiakkailleen vakuudettomia ja vakuudellisia kulutusluottoja. Henkilöasiakkaan kulutusluotto on perinteinen velkakirjalaina, jota voidaan myöntää arjen suurempiin hankintoihin esim. remonttiin tai auton tai veneen hankintaan. Luottoihin liittyvät tuotekohtaiset ennakkotiedot toimitetaan vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella (VEK). Kulutusluottoon voidaan liittää lainaturvavakuutus.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Jousto

POP Jousto on henkilöasiakkaille tarjottava limiittityyppinen lyhennyssuunnitelmallinen kulutusluotto, joka sopii erinomaisesti pienempiin rahoitustarpeisiin. Joustoluoton lyhennysohjelma aktivoituu nostoa seuraavana kuukautena. Tarkemmista luottoehdoista ja hinnoista sovitaan pankin ja asiakkaan välisessä luottosopimuksessa.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Asuntolaina

POP Pankki myöntää henkilöasiakkailleen vakuudellisia asuntolainoja. Henkilöasiakkaan asuntolaina on perinteinen velkakirjalaina. Asuntolainaan liittyvät tuotekohtaiset ennakkotiedot toimitetaan eurooppalainen standardoitu tietosivu -lomakkeella (ESIS). Asuntolainaan voidaan liittää lainaturvavakuutus.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Yksityishenkilön tiliin liittyvä luotto

Henkilöasiakkaan luotollinen tili on limiittityyppinen asiakkaan käyttötiliin liitettävä luotto. Tarkemmista luottoehdoista ja hinnoista sovitaan pankin ja asiakkaan välisessä luottosopimuksessa. Luottoihin liittyvät ehdot ja hinnasto ovat saatavissa pankin verkkosivuilta ja pankkikonttorista.

POP Opintolaina

POP Opintolaina on pankin opiskelijalle myöntämä ja valtion takaama laina, jolle ei tarvita muuta vakuutta. POP Pankki myöntää opintolainan sillä edellytyksellä, että asiakkaalle on myönnetty valtiontakaus. Lainan määrä on myönnetyn valtiontakauksen suuruinen. Laina maksetaan opintojen päätyttyä, jolloin lyhennyserästä ja kuukausierästä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. Tarkemmista luottoehdoista ja hinnoista sovitaan pankin ja asiakkaan välisessä luottosopimuksessa.

Tietoja voimassa olevista koroista ja mahdollisista kuluista on nähtävissä luottosopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Panttaus

POP Pankki edellyttää tiettyihin lainatuotteisiinsa turvaavia vakuuksia. Turvaava vakuus voi olla luonnollisen henkilön antama pantti. Panttauksessa pantinantaja antaa omaisuuttaan pankille velan maksamisen vakuudeksi. Jos velallinen ei maksa velkaa sovitulla tavalla, pankki voi periä velan pantatusta omaisuudesta. Panttaus kattaa velan pääoman lisäksi korot, kulut ja palkkiot.

Panttaukseen toisen henkilön velasta eli vierasvelkapanttaukseen on syytä suhtautua huolellisesti ja harkiten. Vierasvelkapanttaus voi olla täytepantti, jos velka on esimerkiksi myönnetty asunnon hankkimista varten, kun hankittava asunto on velan vakuutena. Velan ehtojen muuttaminen vierasvelkapantinantajan vahingoksi edellyttää pantinantajan suostumusta. Pantinantajan suostumusta ei kuitenkaan tarvita vähäisissä maksuajanpidennyksissä tai muissa panttaussitoumuksen yleisissä ehdoissa määritellyissä vähäisissä luottosuhteen ehtomuutoksissa.

Lisätietoa panttauksesta vakuudenantaja saa pankin Tietoja takaajalle ja pantinantajalle velallisen taloudellisesta tilanteesta -lomakkeesta.

Takaus

Pankki edellyttää tiettyihin lainatuotteisiinsa turvaavia vakuuksia. Turvaava vakuus voi olla luonnollisen henkilön antama takaus. Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velasta pankille. Velan ehdot sitovat takaajaa. Takaus katsotaan annetun vain velan pääomasta, jollei ole sovittu, että takaus koskisi myös korkoja ja muita velan liitännäiskustannuksia.

Takaukseen toisen henkilön velasta on syytä suhtautua huolellisesti ja harkiten. Jos velallinen ei maksa velkaa sovitulla tavalla, pankki voi periä velan takaajalta. Takaaja vastaa takaamastaan velasta kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yleensä pankille annettavat takaukset ovat omavelkaisia, jolloin pankki voi vaatia maksua suoraan takaajalta heti, kun velka on erääntynyt. Jos samasta päävelasta on annettu useita takauksia eikä muuta ole sovittu, kukin takaaja vastaa velkojalle koko päävelasta. Pankki ei ole velvollinen perimään velkaa muilta takaajilta, vaikka he olisivat maksukykyisiä. Velan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi edellyttää takaajan suostumusta. Takaajan suostumusta ei kuitenkaan tarvita vähäisissä maksuajanpidennyksissä tai muissa takaussitoumuksen yleisissä ehdoissa määritellyissä vähäisissä luottosuhteen ehtomuutoksissa.

Luonnollisen henkilön pankille antama takaus on aina täytetakaus, jos velka on myönnetty pääasiallisesti asunnon tai vapaa-ajan asunnon hankkimista tai kunnostamista varten ja jos kyseinen asunto tai vapaa-ajan asunto on velan vakuutena. Tällöin kyseinen asunto on ensisijainen pantti. Täytetakaus vastaa vain siitä velan osasta, jota vakuutena olevan velallisen asunnon myynnistä saadut varat eivät riitä kattamaan.

Pankki antaa takaajalle ennen takausta velallisen tai velallisten maksukykyä koskevat tiedot ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista. Pankki antaa takaajalle tiedon myös taattavaa velkaa koskevasta maksuviivästyksestä takauksen ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja takauksesta vakuudenantaja saa myös pankin Tietoja takaajalle ja pantinantajalle velallisen taloudellisesta tilanteesta -lomakkeesta.

POP Takaus ja POP Lisätakaus

POP Pankki edellyttää tiettyihin lainatuotteisiinsa turvaavia vakuuksia. Turvaava vakuus voi olla vakuutusyhtiön maksullinen takaus lainaan. POP Takaus ja POP Lisätakaus ovat yksityishenkilön tarpeisiin suunniteltuja lisävakuustuotteita, joiden tarkoituksena on tarjota laina-asiakkaalle mahdollisuus saada lainaa tilanteessa, jossa lainoitukseen jää vakuusvajetta.

Takauksesta maksetaan kertaluontoinen takauspalkkio lainaa nostettaessa. Takauspalkkion suuruus riippuu takauksen määrästä.

POP Lainaturva

Lainaturvavakuutus turvaa henkilöasiakkaan asunto- tai kulutusluoton takaisinmaksua kerta- tai kuukausikorvauksella. Korvauksen määrä on vakuutuksenottajan valitsema prosenttiosuus lainan pääomasta tai kuukausierästä. Korvaus maksetaan aina voimassaolevan vakuutuskirjassa olevan korvaustaulukon mukaisesti. Vakuutuksen sisältö riippuu valitusta turvatasosta; valittavissa on POP Kattava Lainaturva, POP Yksilön Lainaturva tai POP Kevyt Lainaturva.

Vakuutetun on käytettävä lainaturvavakuutuksen perusteella maksettavat korvaukset POP Pankin kanssa tehdyn luottosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. POP Pankin tarjoamien lainaturvavakuutusten ominaisuudet käyvät ilmi niiden tuoteselosteista, vakuutusehdoista ja avaintietolomakkeista.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Perusturva

POP Perusturva -vakuutuksen tarkoituksena on tarjota turvaa tapaturmaisen työkyvyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän haitan ja tapaturmaisen kuolemantapauksen varalta. Vakuutuksen sisällön keskeiset tiedot löytyvät tuoteselosteesta. Tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä, vakuutuskorvausten perusteet sekä eri turvalajeihin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Vakavan sairauden vakuutus

POP Vakavan sairauden vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa määriteltyjen, luonteeltaan vakavien, yleensä vakuutetun elämänkulkua oleellisesti muuttavien sairauksien varalta. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista sairauksista joko vakuutetulle itselleen tai hänen edunsaajilleen vakuutetun kuollessa vakuutusehdoissa määriteltyyn sairauteen. Vakuutuksen sisällön keskeiset tiedot löytyvät tuoteselosteesta. Tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä, vakuutuskorvausten perusteet sekä eri turvalajeihin liittyvät korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai –ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Henkivakuutus

POP Henkivakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa kuolemantapauksen varalta. Henkivakuutuskorvaus maksetaan vakuutetun kuoltua vakuutuksen voimassaoloaikana kuolinhetkellä olleen kuolintapaussumman mukaan. Vakuutuksenottajalla on oikeus pantata vakuutussopimukseen perustuvat oikeutensa, jollei hän ole antanut edunsaajasta sitovaa määräystä. Panttioikeuden haltijalla on oikeus saada saatavaansa vastaava osuus maksettavasta vakuutuskorvauksesta, vaikka saatava ei ole erääntynyt. Tarkemmat tiedot vakuutuksen sisällöstä, vakuutuskorvausten perusteet sekä korvausrajoitukset ilmenevät vakuutusehdoista. Yleisistä korvausrajoituksista on säädetty vakuutussopimuslaissa.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

Sijoitusneuvonta

Pankki voi antaa asiakkaalle sijoitusneuvontaa, mikäli asiakkaan kanssa on erikseen sovittu sijoitusneuvonnan tarjoamisesta. Sijoitusneuvonnassa asiakkaalle annetaan hänelle soveltuvana yksilöllinen suositus tai suosituksia rahoitusvälineitä koskeviksi liiketoimiksi. Sijoitusneuvontaa antaakseen pankki selvittää asiakkaasta selonottovelvollisuuden alaiset tiedot. Tietoihin perustuen pankki tekee annettavasta suosituksesta soveltuvuusarvioinnin ja antaa soveltuvuusarviolausunnon. Asiakas tekee sijoituspäätöksen itsenäisesti ja kantaa sijoittamiseen liittyvät riskit.

Rahastot

POP Pankit tarjoavat sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja. Rahasto on sijoituskohde, jonka varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin, muun muassa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin. Kun sijoituksia halutaan riskien pienentämiseksi tai tuottojen hankkimiseksi hajauttaa eri maihin tai maantieteellisille alueille, on rahastosijoittaminen tähän käytännöllinen tapa. Valittavana on neljä päävaihtoehtoa: korkorahasto, osakerahasto, yhdistelmärahasto ja reaaliomaisuusrahasto.

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston säännöissä ja avaintietoasiakirjassa kerrotaan, sijoittaako rahasto osakkeisiin, korkokohteisiin vaiko molempiin ja käyttääkö se johdannaissopimuksia suojautuakseen vai ottaako se niillä lisää riskiä tuottojen saamiseksi. Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston kuvaus, riskiluokka, kulut ja sijoituspolitiikka löytyvät rahaston avaintietoasiakirjalta. Jokaisella rahastolla on oma kuluraporttinsa.

Toimeksiantojen välittäminen

Pankki tarjoaa asiakkailleen toimeksiantojenvälityspalvelua erikseen tehtävän POP Sijoituspalvelusopimuksen mukaisesti. Pankki välittää rahoitusvälineitä koskevat toimeksiannot toimeksiannon toteuttajalle (Nordnet Bank Ab Suomen sivuliike) tai kulloisellekin rahastoyhtiölle toteutettavaksi. Pankki ei itse toteuta toimeksiantoja.

Lisätietoja POP Sijoituspalvelusta ja siihen liittyvien sopimusten sopimusehdoista sekä hinnastosta on saatavilla pankin konttorissa sekä verkkosivuilla.

POP Tuottovakuutus

POP Tuottovakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutukseen liitetään sijoituskohteiksi valikoituja POP Rahastoja tai erillinen sijoitussalkku. Vakuutussäästö määräytyy sijoitetun summan ja valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Vakuutuksen kulut pienentävät säästöä. POP Tuottovakuutukseen sisältyy aina kuolemanvaraturva, joka on suuruudeltaan 100 % vakuutussäästön määrästä. Tuotteen tarkemmat ominaisuudet käyvät ilmi tuoteselosteesta, vakuutusehdoista ja avaintietoasiakirjasta, jotka ovat saatavilla poppankki.fi-verkkosivuilta.
Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Varainhoitovakuutus

POP Varainhoitovakuutus on sijoitussidonnainen vakuutus. Vakuutusmaksut sijoitetaan riskitason perusteella valittuun sijoitussalkkuun, jonka arvonkehityksen perusteella vakuutussäästön arvo määräytyy. Vakuutuksen kulut pienentävät säästöä. POP Varainhoitovakuutukseen sisältyy aina kuolemanvaraturva, joka on suuruudeltaan 100 % vakuutussäästön määrästä. Tuotteen tarkemmat ominaisuudet käyvät ilmi tuoteselosteesta, vakuutusehdoista ja avaintietoasiakirjasta, jotka ovat saatavilla poppankki.fi-verkkosivuilta.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

POP Elämänvara

POP Elämänvara on monipuolinen pitkäaikaiseen säästämiseen tarkoitettu sopimus, joka koostuu kapitalisaatiosopimuksesta ja vakavan sairauden turvasta. Kapitalisaatiosopimus on määräaikainen sijoitussopimus, jossa ei ole vakuutettua. Maksetut maksut sijoitetaan riskitason perusteella valittuun sijoitussalkkuun, jonka arvonkehityksen perusteella säästön arvo määräytyy. Sijoitussopimuksen kulut ja vakavan sairauden turvan maksu pienentävät säästöä. POP Elämänvarassa on vakavan sairauden turva kolmelle yleisimmälle vakavalle sairaudelle. Tuotteen tarkemmat ominaisuudet käyvät ilmi tuoteselosteesta, vakuutusehdoista ja avaintietoasiakirjasta, jotka ovat saatavilla poppankki.fi-verkkosivuilta.

Tietoja voimassa olevista maksuista ja kuluista on nähtävissä vakuutussopimuksessa ja/tai -ehdoissa sekä pankin palveluhinnastossa, ja ne ovat lisäksi saatavissa konttorista sekä verkkosivuilta.

VEROTUS

Alla esitetyt tiedot perustuvat 1.4.2022 voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Verotus voi muuttua sopimusaikana. POP Pankki ei vastaa mahdollisista veroseuraamuksista.

Tilit

Tileillä olevien varojen koroista maksetaan lähdeveroa voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti koronmaksun yhteydessä. Korkotulojen lähdevero on 30 %. Maksettua korkoa tai lähdeveroa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. ASP-tilin korkotuotto on verotonta, mikäli tilivarat kohdistetaan ensiasunnon ostoon.

POP Lainaturva

POP Lainaturvan perusteella maksettu kuolintapauskorvaus on lähiomaisille perintöveron alaista ja muille edunsaajille veronalaista pääomatuloa.

POP Lainaturvan perusteella maksettu kertakorvaus pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan tai vakavan sairauden johdosta on verovapaata vakuutetulle, jos kyseessä ei ole ansionmenetyskorvaus. POP Lainaturvan perusteella maksettavat päiväkorvaukset työkyvyttömyydestä ja työttömyydestä verotetaan ansiotulona.

Vakuutusyhtiö ei vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle korvauksen maksamisesta aiheutuu. Vakuutusyhtiö pidättää korvauksista kaikki lain vaatimat ennakot. Jos lainaturvavakuutuksen vakuutuskorvaus on pantattu, ei vakuutuskorvaus, jolla laina suoritetaan, ole perintöverotuksessa verotettavaa omaisuutta.

POP Perusturva

Tapaturmaisesta työkyvyttömyydestä maksettavat kuukausikorvaukset ovat henkilön verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö suorittaa ennakonpidätyksen.

Tapaturmaisesta pysyvästä haitasta vakuutetulle maksettava korvaus on veroton.

Tapaturmaisen kuoleman perusteella lähiomaiselle maksettava korvaus on perintöveron alaista tuloa. Muulle edunsaajalle maksettava korvaus on veronalaista pääomatuloa.

POP Vakavan sairauden vakuutus

Tilapäisestä työkyvyttömyydestä, työttömyydestä ja sairaalahoidon turvasta maksettavat kuukausikorvaukset ovat verotettavaa ansiotuloa, josta vakuutusyhtiö suorittaa ennakonpidätyksen.

Lähiomaisille maksettu kuolemantapauskorvaus on perintöveron alaista tuloa ja muille edunsaajille korvaus on veronalaista pääomatuloa.

Vakuutusyhtiö ei vastaa mistään veroista, joita vakuutetulle tai edunsaajalle korvauksen maksamisesta mahdollisesti aiheutuu. Vakuutusyhtiö pidättää vakuutuskorvauksista kaikki lain vaatimat ennakonpidätykset.

POP Henkivakuutus

Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on perintöveron alaista tuloa. Kun kuolintapaussumma maksetaan edunsaajamääräyksen nojalla muulle kuin lähiomaiselle, on korvaus saajalleen veronalaista pääomatuloa.

Jos vakuutus on pantattu lainan vakuudeksi, edunsaajalle maksetaan kuolintapaussumma vain siltä osin kuin kuolintapaussumma on suurempi kuin pantinhaltijan saatavat. Pantinhaltijalle maksettavaa osuutta ei huomioida edunsaajien perintöverotuksessa.

POP Tuottovakuutus

POP Tuottovakuutuksesta maksetaan veroa vasta sitten, kun vakuutussuoritus maksetaan edunsaajalle.

Kun POP Tuottovakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle itselleen tämän ollessa vakuutettuna, on vakuutuksesta verotettavaa vain vakuutuksen tuotto ja tuotto verotetaan vakuutuksenottajan pääomatulona. Kun säästösumman edunsaajana on lähiomainen, vero määräytyy lahjaverosäännösten mukaan. Säästösummaan sisältyvä vakuutuksen tuotto on veronalaista pääomatuloa myös lähiomaiselle. Jos säästösumman edunsaajaksi on määrätty muu henkilö kuin vakuutuksenottaja itse tai hänen lähiomaisensa, on maksettava säästösumma kokonaisuudessaan edunsaajan veronalaista pääomatuloa.

Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on verotuksessa perintöveron alaista. Verotuksen perusteena on kaikki saman kuolintapauksen perusteella maksetut vakuutuskorvaukset. Muulle edunsaajalle kuin lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on hänelle kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa.

POP Varainhoitovakuutus

Varainhoitovakuutuksesta maksetaan veroa vasta, kun säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle.

Kun POP Varainhoitovakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle itselleen tämän ollessa vakuutettuna, on vakuutuksesta verotettavaa tuloa vain vakuutuksen tuotto. Kun säästösumman edunsaajana on lähiomainen, myös silloin ainoastaan vakuutuksen tuotto on verotettavaa tuloa ja tuo vero määräytyy lahjaverosäännösten mukaan. Tuotto lasketaan maksettavan säästösumman ja maksettujen vakuutusmaksujen erotuksena. Tuotto on verotettavaa pääomatuloa.

Lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on perintöveron alaista tuloa. Verotuksen perusteena on kaikki saman kuolintapauksen perusteella maksetut vakuutuskorvaukset. Muulle edunsaajalle kuin lähiomaiselle maksettava kuolintapaussumma on kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa.

POP Elämänvara

Kun POP Elämänvaran säästö maksetaan vakuutuksenottajalle, on säästöstä verotettavaa vain tuotto. Kertakorvaus on vakuutetulle verovapaa.

Rahastot

Rahastojen tuotto-osuuksille maksettava tuotto sekä rahasto-osuuden lunastuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto ovat luonnolliselle henkilölle pääomatuloa. Rahastoyhtiö pidättää veron tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksenä. Kasvuosuuksille ei jaeta vuotuista tuotto-osuutta, vaan tuotto lisätään pääomaan. Sijoittajan kasvuosuuksista saama tuotto tulee verotettavaksi vasta myynnin yhteydessä mahdollisesti saatavana luovutusvoittona.

Osakkeet

Varainsiirtoveroa maksetaan yleensä arvopapereiden vastikkeellisen luovutuksen yhteydessä. Varainsiirtoveroa ei tarvitse kuitenkaan maksaa kaupoista esimerkiksi arvopareista, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, jos kauppa tehdään pankin tai muun arvopaperinvälittäjän välityksellä. Lisäksi varainsiirtoveroa ei makseta esimerkiksi kaupoista ulkomaalaisilla osakkeilla.

Osakkeiden luovutusvoitosta tulee yleensä maksaa pääomatuloveroa. Luovutusvoitosta saadusta tulosta ei tarvitse maksaa veroa, jos myyntien arvo ei ylitä kalenterivuonna 1 000 euroa. Arvopapereiden luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia luovutusvoitoista tietyissä tilanteissa.

Osinkoina saadut tulot ovat verotettavaa pääomatuloa. Listatuista yhtiöistä saaduissa osingoissa 85 % osingon määrästä on veronalaista pääomatuloa eli osinkotuloa ja 15 % osingon määrästä on verotonta tuloa. Voiton hankkimiskulut vähennetään veronalaisesta osinkotulosta. Veron maksamiseksi pankki perii ennakonpidätystä 25,5 % osingon kokonaismäärästä.

Lisätietoa

Lisää tietoa verotuksesta saa osoitteesta www.vero.fi. Lisätietoja antavat myös verotoimistot.

SIJOITUSPALVELUT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT

Sijoituspalveluihin liittyy taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja jopa sijoitetun pääoman voi menettää. Esimerkiksi osakkeet ja rahastojen arvo-osuudet liittyvät sijoituspalveluun, joihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee perehtyä sijoitusmarkkinoihin ja eri sijoitusvaihtoehtoihin. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Aikaisempi hinnan tai arvon kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Tarkempia tietoja tuotteista, palveluihin liittyvistä kuluista ja palkkioista sekä eri tuotteiden riskeistä annetaan palveluhinnastossa sekä tuotekohtaisissa ehdoissa ja esitteissä.

TIETOSUOJASELOSTE JA YHTEYSTIEDOT

POP Pankin tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä sekä siitä, kuinka pankki on sitoutunut huolehtimaan asiakkaidensa oikeuksista henkilötietoja käsitellessään. Jokaisen POP Pankin tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.poppankki.fi 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä