Hyppää sisältöön
POP Avainten aktivointi väliaikaisesti poissa käytöstä

POP Pankki -ryhmä

Paikallista palvelua valtakunnallisesti

POP Pankki -ryhmän muodostavat POP Pankit ja POP Pankkikeskus osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

POP Pankki -ryhmän taustaa

POP Pankit ovat itsenäisiä, alueellisesti toimivia, jäsentensä omistamia osuuspankkeja.

POP Pankkikeskus osk toimii POP Pankki -ryhmän keskusyhteisönä. POP Pankkikeskus osk:lla ja sen jäsenosuuspankeilla ei ole toisiinsa nähden määräysvaltaa.

POP Pankkien yhteenliittymä

POP Pankkien yhteenliittymä on Yhteenliittymälaissa määritelty juridinen kokonaisuus, jossa jäsenluottolaitoksilla ja keskusyhteisöllä on vastuu toistensa veloista ja sitoumuksista. 

POP Pankkien yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisö, sen jäsenluottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt omistavat yli puolet. 

POP Pankki -ryhmään kuuluu POP Pankkien yhteenliittymäyhteisöjen lisäksi myös POP Holding Oy ja sen kokonaan omistama Suomen Vahinkovakuutus Oy. Nämä eivät ole keskinäisen vastuun piirissä.

Alla olevassa infograafissa on vielä kuvattu ryhmään liittyvien organisaatioiden keskinäistä suhdetta.

POP Pankki -ryhmä esiteltynä kaaviokuvana

POP Pankki -ryhmän historiaa

POP Pankilla on nuori tai vanha syntyhistoria riippuen siitä, miten asiaa tarkastelee. Esimerkiksi Suomen vanhin pankki, POP Pankki Lieto, on perustettu vuonna 1902, POP Pankki Konnevesi vuonna 1908 ja POP Pankki Honkajoki kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1910. 

Paikallisosuuspankkiyhdistys ry perustettiin vuonna 1997 paikalliseen palveluun uskovien pankkien toimesta. Paikallisosuuspankkiliitto muutettiin osuuskunnaksi vuonna 2009 ja POP Pankki -nimi lanseerattiin vuotta myöhemmin.

POP Pankkikeskus osk (POP Pankkiliitto osk 4/2020 asti) sai 14.12.2015 Finanssivalvonnalta luvan toimia talletuspankkien yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä. POP Pankkien yhteenliittymä aloitti toimintansa 31.12.2015.

POP Pankki -ryhmään kuuluva Suomen Vahinkovakuutus eli  POP Vakuutus perustettiin vuonna 2012. Bonum Pankki aloitti pankkitoimintansa vuonna 2014 ja POP Pankkien keskusluottolaitostoiminnot siirtyivät Bonum Pankin hoidettaviksi alkuvuodesta 2015. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä