Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä

POP Pankki piti viimevuotisen sijansa suomalaispankkien vastuullisuuslistauksessa

POP Pankki on sijalla 124 (123.) tuoreessa Sustainable Brand Index -tutkimuksessa. Suomalaispankkeja koskevassa vertailussa POP Pankki sijoittui viime vuoden tapaan neljänneksi. Vuodesta 2011 lähtien julkaistu Sustainable Brand Index -tutkimus perustuu kuluttajien mielikuviin eri brändeistä ja niiden vastuullisuudesta. 


Tutkimusraportin mukaan vastuullisuuden merkitys ja keskustelu vastuullisuudesta on yleisellä tasolla vakiintunutta ja kuluttajien päätöksiin vähintään välillisesti vaikuttava tekijä. Samaan aikaan vastuullisuuteen liittyvä monimutkaisuus hämmentää kuluttajia. 

Epävarmuutta ja monimutkaisuutta luo maailmanlaajuinen levottomuus, geopoliittiset haasteet, taloudellinen epävarmuus ja yhteiskunnallinen polarisaatio. Kuluttajat seuraavat vastuullisuuskeskustelua pääsääntöisesti uutisten kautta, mutta myös yritysten omalla viestinnällä ja markkinoinnilla on merkitystä. Tämä näkyy Sustainable Brand Indexin mukaan vuoden 2024 tuloksissa. 

Syitä siihen, että yritykset ovat vähentäneet vastuullisuusviestintäänsä ja -markkinointiaan on yleinen taloudellinen tilanne, mutta myös se, että yritykset haluavat välttää viherpesusyytökset. Tutkimus nostaakin esiin termin “greenhush” viitaten siihen, miten yritykset saattavat olla viestimättä vastuullisuusteoistaan.

Vastuullisuusviestinnässä ja -markkinoinnissa asiakkaat arvostavat selkeyttä, luotettavuutta sekä konkretisia tekoja. Maakohtaisena huomiona tutkimus mainitsee, että Suomessa suhtaudutaan muita Pohjoismaita positiivisemmin yritysten vastuullisuusviestintään. Tutkimuksen mukaan Suomen vastuullisin brändi oli Elovena. 

"Tänä vuonna voimaan astunut EU:n kestävyysraportointidirektiivi muuttaa yritysten vastuullisuusraportointia. Sen tavoitteena on selkeyttää vastuullisuusviestintää ja raportointikriteerejä. POP Pankki on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksessaan taksonomia-asetuksen mukaisesti tiedot siitä, miten ja missä määrin POP Pankki -ryhmän toiminnat liittyvät taksonomia-asetuksen nojalla ympäristön kannalta kestävinä pidettäviin taloudellisiin toimintoihin. Sustainable Brand Indexin ja EPSI Ratingin kestävyysindeksin kaltaiset tutkimukset tarjoavat hyvän kaikupohjan sille, miten viesti teoista välittyy kuluttajille", toteaa POP Pankkikeskuksen viestintäpäällikkö Maija Hyötyläinen.

Sustainable Brand Index -tutkimus on ladattavissa maksutta tutkimusyhtiö SB Indexin sivuilta. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä