Hyppää sisältöön

Vastuullinen sijoittaminen

POP Pankki -ryhmänä haluamme olla mukana edistämässä vastuullista sijoittamista. Vastuulliseen sijoittamiseen liitetään usein termi ESG. ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristön, sosiaalisen vastuun sekä hyvän hallintotavan huomioimista sijoitustoiminnassa.

Ympäristötekijöillä (Environmental) tarkoitetaan muun muassa kestävän kehityksen, energiakysymysten ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Sosiaaliset (Social) tekijät käsittelevät yhteiskunnallisia asioita, kuten yrityksien henkilöstöpolitiikkaa ja työoloja. Sosiaaliset tekijät ulottuvat myös laajemmin yhteiskunnallisiin asioihin, muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja tasa-arvoon. Hyvän hallintotavan (Governance) tarkasteluun sisältyvät esimerkiksi hallituksen riippumattomuus ja palkitseminen, veronmaksu sekä korruptio- ja lahjontavastainen toiminta.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaita, kilpailukykyisiä ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioivia tuotteita ja palveluita. Rahoitustuotteiden ja rahastojen osalta valitsemme vain sellaisia vastuullisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja ovat Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen (Finsifin) jäseniä. Yhteistyökumppaneitamme ovat Sp-Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy ja Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Voit perehtyä tarkemmin kumppaneidemme vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin ja periaatteisiin klikkaamalla alta kumppanimme nimeä.

Kestävyysriskien huomioon ottaminen

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Sijoitusneuvontaa tarjotessamme huomioimme kestävyysriskit tarjolla olevan tuotevalikoiman kautta. Yhteistyökumppanimme ovat kaikki allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). Tällä hetkellä emme järjestelmällisesti kartoita asiakkaan mieltymyksiä kestävään sijoittamiseen liittyen.

Valmistelemme toimintaperiaatteita, joita sovelletaan kestävyysriskien huomioon ottamiseen sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa sekä tulemme kehittämään sijoitusneuvontamme prosesseja ja tukityökaluja, jotta asiakkaamme voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ympäristö-, sosiaali- ja hallintonäkökohdista. Toimintaperiaatteiden laatiminen ja prosessien kehitys on vielä kesken johtuen kestävään rahoitukseen liittyvän lainsäädännön keskeneräisyydestä.

Yhteistyökumppanimme vastaavat omalta osaltaan kestävyysriskien huomioimisesta omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

Sijoitusneuvonnassa ei huomioida sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin

Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Yritysten toiminta voi aiheuttaa ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisia vaikutuksia. Näitä haitallisia vaikutuksia ovat esimerkiksi hiilipäästöt ja ihmisoikeusrikkomukset.

Tällä hetkellä emme huomioi sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin omassa sijoitus- ja vakuutusneuvonnan prosessissamme. Kumppanimme huomioivat nämä haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin sijoituspäätöksissä parhaan kykynsä ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Tulemme arvioimaan haitallisia vaikutuksia sijoitusprosessissamme, kun kestävään rahoitukseen liittyvät toimintaperiaatteet selkeytyvät.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä