Hyppää sisältöön

Avopuoliso menehtyy – mitä tapahtuu yhteiselle asunnolle?

Puolison kuoleman yhteydessä on merkitystä sillä, onko pariskunta ollut avo- vai avioliitossa. Nämä seikat on hyvä tietää ja tuntea, jotta osaa varautua mahdollisesti eteen tuleviin ikäviin tilanteisiin.

Avopuoliso ei ole kuolinpesän osakas, mikäli avopuolisoilla ei ole keskinäistä testamenttia. Edesmenneen avopuolison perivät hänen lapsensa tai mikäli lapsia ei ole, perijöinä ovat menehtyneen puolison vanhemmat tai ellei heitä ole, sisarukset. 

Avoleskellä ei aviolesken tapaan ole automaattisesti oikeutta jäädä asumaan avopuolisoiden yhteiseen kotiin vaan siitä on sovittava avopuolison perillisten kanssa. Tällaisessa tapauksessa osapuolet voivat neuvotella, voiko avoleski ostaa kuolleen puolisonsa osuuden asunnosta itselleen. Hinnasta on osapuolten päästävä yhdessä sopimukseen.

Ellei eloon jäänyt avopuoliso voi tai halua ostaa itselleen toista puolta asunnosta, voidaan se laittaa myyntiin ja jakaa siitä saatu kauppahinta osapuolten välillä. Koti-irtaimiston osalta avolesken ja kuolleen puolison perillisten välillä suoritetaan omaisuuden erottelu, jossa selvitetään, miten irtaimisto jaetaan osapuolten välillä. Kuolleen avopuolison rahavarat ja auto siirtyvät perintönä hänen perillisilleen, eikä avoleskellä ole osuutta niihin. 

Avolesken tulevaisuutta voidaan turvata esimerkiksi siten, että puolisot tekevät keskinäisen testamentin, jolla he antavat toisilleen vähintään määräaikaisen tai elinikäisen asumisoikeuden yhdessä omistettuun asuntoon. Tällöin avoleski voi jatkaa asumista yhteisessä kodissa, vaikka toista puolta omistavatkin kuolleen puolison perilliset.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä