Hyppää sisältöön
Pankin asiantuntija ja asiakas istuvat konttorilla

Edunvalvontavaltuutus on välittämistä yrityksen liiketoiminnasta

Kuka on oikeutettu hoitamaan yrityksesi asioita, jos et esimerkiksi sairauden takia pystyisi niitä hoitamaan? Tämän kysymyksen äärelle kannattaa POP Pankki Lakeuden notariaattisihteeri Juulia Lehtimäen mukaan pysähtyä. Avioliitto tai esimerkiksi sukulaisuus ei suo oikeutta hoitaa toisen henkilön tai yrityksen asioita. Myöskään käyttöoikeus toisen tiliin tai yleisvaltakirja ei korvaa edunvalvontavaltuutusta jo siitäkin syystä, että valtakirjat sekä tilien käyttöoikeudet ovat voimassa vain niin kauan, kun niiden käyttöä voi itse valvoa.

Yrittäjän edunvalvontavaltuutuksella käsitellään yritysmuoto huomioiden yrityksen pankkiasioiden hoitoa, kuten tilien käyttöoikeuksia ja sijoittamista. Edunvalvontavaltakirjaan kirjataan niin ikään mahdollisten sopimusten ja hakemusten, kuten veroilmoitusten, allekirjoitusoikeus. Lisäksi valtuuttaja voi määritellä, mitä valtuutettu saa tehdä yrityksen omaisuudelle eli voiko valtuutettu myydä tai vuokrata yrityksen omaisuutta sekä mitä hankintoja hän voi tehdä. Omaisuuden panttaamiseen ja kiinnittämiseen on myös hyvä ottaa kantaa. Tällä tarkoitetaan sitä, onko edunvalvontavaltuutetulla oikeus antaa valtuuttajan omaisuutta valtuuttajan tai jonkun muun henkilön luottojen vakuudeksi.

Sukupolvenvaihdosta tai muuta lahjaa tai lahjaluonteista kauppaa ei voida myöskään toteuttaa yrittäjän puolesta hänen ollessa kyvytön itse päättämään ja järjestämään asiaa. Edunvalvontavaltakirjalla voi tehdä myös perintöverosuunnittelua. Tätä voi toteuttaa kirjaamalla esteettömälle valtuutetulle oikeuden lahjoittaa myös muutakin omaisuutta kuin yritysomaisuutta. Esimerkiksi esteettömälle valtuutetulle voidaan kirjata oikeus antaa verovapaita rahalahjoja tai sijoituksia lapsille ja lapsenlapsille esimerkiksi 3 vuoden välein. Tähän voidaan myös merkitä lisäehto, että lahjoituksia voi toteuttaa siinä tapauksessa, että valtuuttajalle jää hoitoon ja huolenpitoon riittävästi varoja. Lisäksi lahjoittamiselle voidaan asettaa ehdoksi, että esteetön varavaltuutettu huolehtii lahjakirjaan avio-oikeuden poissulkevan ehdon.

Edunvalvontavaltakirjan teolla voidaan myös välttää valtuutetun Digi- ja väestötietovirastolle vuosittain tarkistettavaksi toimitettava kirjanpito sekä myös holhoustoimilain 34 § mukaiset luvanhaut pykälässä määriteltyihin oikeustoimiin. Tämä helpottaa valtuutetun tehtäviä sekä säästää valtuuttajan varoja. Kirjanpidon tarkistuksesta ja oikeustoimien luvanhausta tulevat kertamaksut koituvat nimittäin valtuuttajan maksettavaksi.

Edunvalvontavaltuutuksen tarpeellisuus tulee vastaan vasta silloin, kun yrittäjä on itse kyvytön hoitamaan yrityksensä asioita. Tästä esimerkkinä maataloudenharjoittaja, joka tulisi kyvyttömäksi viljelemään itse tai solmimaan maistaan vuokrasopimuksen. Tai metsätalouden harjoittaja, joka ei saisi solmittua itse harvennushakkuutta metsäänsä. Mitään näistä ei voitaisi tehdä yrittäjän puolesta ilman edunvalvontavaltuutusta, vaan ne edellyttäisivät edunvalvontaan hakemista ja tällöin noudattaisivat tiettyjä holhoustoimilain mukaisia ehtoja, kuten rajoituksia vuokra-ajalle tai tarvittaisiin lisää asiakirjoja, kuten kirjallista metsänhoitosuunnitelmaa. Kaiken lisäksi edunvalvonnan ja luvan haku näihin oikeustoimiin voisi kestää kuukausia, pahimmillaan yli puoli vuotta.

Edunvalvontavaltuutuksella voi siis mahdollistaa monien asioiden sujuvan hoitamisen ja lisäksi yrittäjä voi ohjeistaa valtuutettua eri tavoin, kuinka hänen asioitaan tulisi hoitaa. Edunvalvontavaltuutus kannattaa miettiä kokonaisvaltaisesti. Netissä olevat pohjat eivät kata läheskään kaikkia yrittäjälle tarpeellisia asioita. Edunvalvontavaltuutus on myös määrämuotoinen ja vaatii todistajat. POP Pankin lainopillinen asiantuntija auttaa edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa muun muassa kartoittamalla yrityksen ja yrittäjän tilanteen sekä keskustellen erilaisista käytännön näkökulmista. Samalla voit varmistua, että edunvalvontavaltuutus täyttää sille asetetut vaatimukset ja on pätevä.

Yleistä edunvalvontavaltakirjasta

Edunvalvontavaltakirjan tarkoitus on, että valtakirjan laatija voi itse ennakoida mahdollista toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, jos hänen oma toimintakykynsä ei siihen riittäisi tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja voi itse päättää kuka tai ketkä hänen asioitaan hoitavat, mitä asioita saa hoitaa, missä laajuudessa sekä miten niitä tulee hoitaa. Edunvalvontavaltakirja voi astua voimaan vasta, kun yrittäjä ei enää pysty hoitamaan itse omia asioitaan. Valtakirja tulee hakea erikseen voimaan Digi- ja väestötietovirastosta.

Milloin edunvalvontavaltakirja tulee tehdä?

Näin tärkeää asiaa ei kannata jättää viime tippaan. Yrittäjä on ihminen aivan kuten muutkin. Siinä missä yrittäjä ottaa yritykselleen vakuutuksen, hänen kannattaa suojata kovalla työllä perustamansa yrityksen toiminnan jatkuvuus edunvalvontavaltuutuksella. Asiasta on hyvä keskustella valtuutetun kanssa etukäteen, jolloin valtuutettu tietää, miten hänen toivotaan toimivan.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä