Hyppää sisältöön

Lähes jokaisella on syy tehdä testamentti – lue asiantuntijan vinkit

Testamentilla voi määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Testamentin voi tehdä kuka tahansa täysi-ikäinen tai 15–18-vuotias, joka on ansainnut varansa omalla työllään. POP Pankin asiantuntija kertoo, mistä syistä testamentti kannattaa laatia.

”Testamentin tekemiselle voi olla montakin syytä ja käytännössä voisi sanoa, että todennäköisesti miltei jokaisella on syy tehdä testamentti”, kertoo lainopillisten palvelujen asiakasvastaava Marjo Vartiamäki POP Pankki Suomen Osuuspankista. 

Vartiamäki_Marjo2
Marjo Vartiamäki suosittelee hyödyntämään asiantuntijaa testamentin laatimisessa.

Mistä syistä testamentti kannattaa tehdä?

Asiantuntijan mukaan testamentti kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, kun:

1. Haluat muuttaa laillista perimysjärjestystä

Jos testamenttia ei tehdä, perintö jaetaan laillisen perimysjärjestyksen mukaan. Jos laillista perimysjärjestystä haluaa kuitenkin muuttaa tai esimerkiksi sulkea pois tiettyjen henkilöiden oikeuden perintöön, testamentti on syytä laatia. Testamentin avulla voi esimerkiksi sulkea lasten aviopuolisoiden avio-oikeuden pois perittävästä omaisuudesta. Näin vanhemmat voivat turvata oman lapsensa asemaa esimerkiksi avioerotilanteessa. 

Testamentin avulla voi sulkea pois myös muita mahdollisia perijöitä, kuten entisiä puolisoita. Entisen puolison sulkeminen pois voi tulla kyseeseen, jos hänen kanssaan on yhteinen lapsi. Perimysjärjestyksen mukaan lapsi perii kuolleen vanhempansa, ja jos lapsi puolestaan kuolee ennen ex-puolisoa ilman omia lapsia ja puolisoa, ex-puoliso perii lapsen omaisuuden. Testamentilla on mahdollista välttää, että omaisuus ei periytyisi lapsen kautta entiselle puolisolle. 

2. Haluat osoittaa tietyn omaisuuserän tai -esineen tietylle saajalle

Testamentilla voi eritellä tarkemmin, kuinka omaisuus jaetaan perillisille. Näin esimerkiksi vanhemmat voivat etukäteen päättää, mikä omaisuus kullekin lapselle parhaiten sopii, kuten kesämökki yhdelle, metsäomaisuus toiselle ja rahaa kolmannelle. Näin voi välttää myös yhteisomistussuhteet, jotka saattavat ajan mittaan muuttua haastaviksi.

3. Haluat tehdä perintöverosuunnittelua

Perintö on perintöverosta vapaata 20 000 euroon saakka yhtä perillistä kohden. Perintöverosuunnittelun avulla on mahdollista pilkkoa jäämistöomaisuutta pienempiin eriin esimerkiksi lapsille ja lapsenlapsille, jolloin perintöverot joko pienenevät tai jäävät kokonaan pois.

4. Haluat turvata lesken taloudellista asemaa

Monella voi olla virheellinen käsitys siitä, että leski perisi puolet. Ilman testamenttia leski ei peri mitään, jos kuolleella puolisolla on rintaperillisiä. Leski on oikeutettu tasingon mukaisesti saamaan puolet puolisoiden yhteisestä omaisuudesta, josta on vähennetty velat. Lesken omat varat kuitenkin vaikuttavat tasinkoon, ja jos leski on varakkaampi, hän ei peri menehtyneen puolison omaisuudesta mitään. Testamentilla voi turvata lesken taloudellista asemaa.

5. Haluat turvata avopuolison taloudellista asemaa tai oikeutta hallita yhteistä kotia

Ilman testamenttia avopuoliso ei peri mitään, eikä hän saa oikeutta hallita yhteistä kotia. Testamentilla voit osoittaa omaisuutta tai esimerkiksi yhteisen kodin hallintaoikeuden aviopuolisolle.

6. Haluat selvittää uusperheen perintöasioita

Kun perheessä on sinun, minun ja meidän lapsia, saattavat perintökuviot joskus yllättää haastavuudellaan. Testamentilla uusperheen perintökuviota voi selkeyttää ja varmistaa halutun perimysjärjestyksen.

7. Haluat päättää, kuka saa omaisuutesi, jos laillisia perijöitä ei ole

Jos lakimääräisiä perillisiä ei ole, ilman testamenttia omaisuus päätyy Suomen valtiolle. Hyvä muistisääntö lakimääräisten perillisten osalta on se, että serkut eivät enää peri. Laillisten perillisten puuttuessa, testamentilla voi kirjata minne tai kenelle haluaa omaisuutensa päätyvän.

8. Haluat jättää perintöä esimerkiksi hyväntekeväisyyteen

Testamentilla on mahdollista osoittaa osa omaisuudesta tai koko omaisuus esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestölle tai tutkimussäätiölle.

Miten testamentti tehdään?

Pääsääntöisesti testamentti on laadittava kirjallisesti. Testamentissa tulee olla tekijän nimi, henkilötunnus, osoite sekä allekirjoituspäivämäärä ja -paikka. Lisäksi testamenttiin tarvitaan todistuslauseke ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitus. Todistajien on oltava allekirjoitustilaisuudessa yhtä aikaa läsnä. Asiakirjaan on syytä kirjata myös todistajien ammatti ja kotipaikka, jotta heidät olisi tarvittaessa helpompi jälkikäteen löytää ja tavoittaa.

”Testamentti on määrämuotoinen asiakirja ja sen laatimisessa kannattaa aina käyttää asiantuntijaa. Sisällöltään testamentin tulee olla hyvin selkeä, ettei se aiheuta tulkintaristiriitoja – tämäkin puoltaa asiantuntijan hyödyntämistä testamentin laatimisessa”, kertoo Vartiamäki.

Miten testamentti kannattaa säilyttää?

Testamentin säilyttämisessä tärkeintä on se, että se varmasti löytyy silloin, kun sitä tarvitaan. On tärkeää pitää huolta myös siitä, että testamentti ei joudu vääriin käsiin. 

”Tässä pankin säilytyspalvelu on mielestäni turvallisin vaihtoehto. Myös pankin tallelokero on ihan hyvä säilytyspaikka. Testamentin saajille on hyvä kertoa testamentin olemassaolosta ja säilytyspaikasta”, sanoo Vartiamäki. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä