Hyppää sisältöön
Häiriö POP Avain -tunnuslukusovelluksessa

Tavoitteena toimistotyön hiilijalanjäljen pienentäminen

Bonum Pankki Oyj:n Espoon toimipiste sai WWF:n Green Office -sertifikaatin marraskuussa 2020. Ohjelman valmistelu alkoi jo kuukausia aiemmin. – Rahoitusalalla kiinnitetään vastuullisuuteen koko ajan enemmän huomiota. Green Office -ohjelman avulla voimme aktiivisesti vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeemme, sanoo Bonum Pankilla ohjelmatyöryhmässä mukana oleva johtaja Timo Hulkko.

POP Pankki -ryhmän vastuullisuusohjelmassa ilmastonmuutos nimetään yhdeksi keskeisimmistä asiakkaisiin ja toimintaympäristöön vaikuttavista haasteista. Kestävän kehityksen periaatteita halutaan noudattaa kaikessa ryhmän toiminnassa.

POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä ja POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta vastaava Bonum Pankki Oyj on ottanut toimintansa kehittämisen tueksi WWF:n Green Office -ohjelman. Teemoiksi on valittu kierrätyksen tehostaminen, energiankulutuksen vähentäminen sähkön kulutusta seuraamalla sekä liikkumisen aiheuttamien päästöjen vähentäminen etäkokouksia suosimalla.

Päätöksestä oivalluksiin

Bonum Pankilla koko henkilöstö on haluttu sitouttaa ohjelmaan ja priimuspromoottorina on toiminut ”Team Silmu”, johon kuuluvat Timon lisäksi Kirsi Mars, Eveliina VeikkolaPia Lostedt-Ojala ja Tia Elomaa. Tiimiläisiä yhdistää rakkaus luontoon ja kiinnostus ympäristön hyvinvointia kohtaan.


silmu_timo_hulkko
Timo Hulkko meloo mielellään vehreissä järvimaisemissa.

‒ Emme halua paasata ympäristöasioista, vaan innostaa miettimään omia valintojaan ja tarjota vaihtoehtoja, joita ei ehkä ole tullut aiemmin ajatelleeksi, Kirsi Mars sanoo.

Henkilöstölle on perustettu Teamsiin oma kanava, Silmulaattori, jossa voi keskustella aiheesta ja ottaa osaa erilaisiin teemojen mukaisiin kilpailuihin ja haasteisiin. Henkilöstöä kannustetaan myös muun muassa julkisen liikenteen käyttämiseen HSL:n työsuhdematkalippuedun avulla. Mars kiittelee myös WWF:ää tukimateriaalien ja vinkkien jakamisesta aiheen esillä pitämiseksi.

Luonto hyötyy yhteistyöstä

Green Office -sertifikaatti edellyttää säännöllistä raportointia. Bonum Pankilla on huomattu, kuinka esimerkiksi veden ja sähkönkulutuksen seuranta voi olla toimistotalossa haastavaa.

– Kasvava kiinnostus ympäristöasioita kohtaan lisää tiedon tarvetta. Vuokranantajien on hyvä kehittää työkaluja, joilla vuokralaiset voivat selvittää omia ympäristövaikutuksiaan. Yhteinen raportointitarvekartoitus voi hyvinkin olla kaikille osapuolille eduksi, etenkin jos yrityksissä tätä kautta löydetään mahdollisuuksia muuttaa toimintaansa ympäristön hyväksi, toteaa Timo Hulkko.

Ohjelman yksi tavoitteista, etätapaamisten lisääminen, on toteutunut Bonum Pankilla hyvinkin konkreettisella tavalla henkilöstön noudattaessa korona-ajan etätyöskentelysuosituksia.

– Vaikka olemme kaikki olleet kotona töissä, olemme ylläpitäneet ohjelmaa muun muassa jakamalla etätyöskentelijän energiansäästö- ja kierrätysvinkkejä. Etätapaamisiin ja -työskentelyyn liittyviä hyviä käytäntöjä voidaan hyvin hyödyntää jatkossakin, Kirsi Mars kertoo.

Vahva suositus Green Officelle

Sekä Timo Hulkko että Kirsi Mars ovat tyytyväisiä Bonum Pankin liittymisestä Green Office -ohjelmaan. – Tänä päivänä yhä useampi pohtii valintojaan arvojensa kautta. Ohjelma tuo struktuuria tekemiseen ja valmiiksi mietityt mallit helpottavat ja nopeuttavat liikkeelle lähtöä. Yhteinen tekeminen myös vahvistaa yhteishenkeä.

 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä