Hyppää sisältöön

Digitaalinen kehitys agrisektorilla pankin näkökulmasta

Digitaalisuus on läsnä kaikkialla. Maa- ja metsätalous toimialana ei tee siinä poikkeusta. Myös maatalouden rytmi on nopeampaa ja reagointiajat lyhyempiä, kuin mihin on aiemmin totuttu. 

Digitaalisuuden lisääntyminen ja hyödyntäminen mahdollistavat nopeamman tiedonsiirron ja päätöksen teon. Kaiken kaikkiaan tiedolla johtaminen on tullut entistä helpommaksi, mutta samaan aikaan myös vaativammaksi.

Pankin näkökulmasta digitaalisuuden lisääntyminen näkyy saatavissa olevan taloustiedon määrän kasvamisena ja tiedonsaannin helpottumisena. Asiakkailta saadaan sähköisessä muodossa verotus- ja kirjanpitoaineistoja päätöksenteon tueksi ja eri organisaatioilta ennustuksia talouden kehityksestä.

Mikäli maatalousyrittäjän ja pankin välinen asiakassuhde on kehittynyt kumppanuustasolle ja luottamus molemmin puolin korkealla, on mahdollista avata vieläkin enemmän rajapintoja asiakassuhdetta koskeviin tietoihin. Tällöin digitaalisuus mahdollistaa tiedon siirron ja analysoinnin ilman erillisiä välikäsiä, ja tieto on käytössä järjestelmistä lähes reaaliaikaisesti. Tapaamisia ei  tarvitse enää sopia tiedon vaihtamista varten, vaan itse asian käsittelemiseksi. Perustiedon hankintaan menee vähemmän aikaa, jolloin on mahdollista yhdessä yrittäjän kanssa mennä varsinaiseen asiaan nopeammin. Analysoida mennyttä ja etsiä sieltä tulevaisuuden menestyksen eväitä sekä hahmotella tulevaa kehityskulkua. Parhaassa tapauksessa pankin edustaja on yrittäjän sparraaja ja tuo asiantuntijanäkökulman yrittäjän päätöksenteon tueksi.

Tietoa on saatavilla lähes rajattomasti, mutta kuinka valtavasta tietomassasta löydetään olennainen tietoa, onkin haastavampaa.  Kiinnostus talousasioita kohtaan on kasvanut, mutta tiedon käsittely yrittäjää hyödyttävällä tavalla voi olla vaikeaa. Miten suodattaa oleellinen tieto kaikista niistä saatavilla olevista tunnusluvuista ja käppyröistä päätöksenteon tueksi? Onko kyseessä enää tiedolla johtaminen, jos joka päivä reagoidaan minimaaliseen muutokseen samalla unohtaen kokonaiskuva? 

Runsaasta tiedosta sokeutuminen voi myös pahimmillaan johtaa erkaantumiseen biologisesta tapahtumasta - eläimestä tai kasvista, joka on taloudellisen tuloksen pohjana. Kasvi ja eläin tuottavat tuotoksensa samalla tavalla kuin ovat tuottaneet jo tuhansia vuosia - luonto ei ole muuttunut niin radikaalista kuin toimintaympäristömme digitaalisuuden vaikutuksesta. 

Työssäni POP Pankki -ryhmän kehityspäällikkönä digitaalisuus tuo helpotuksia automaation ja robotiikan avulla. Rutiininomaisia työvaihteita automatisoidaan. Tyypillisesti nämä ovat tarkistettavia listoja, joista pyritään löytämään reagointia vaativia poikkeamia. Lisäksi digitaalisuuden lisääntyminen mahdollistaa erilaisten analyysien ja skenaariovaihtoehtojen nopeamman ja helpomman työstämisen kun saatavilla oleva aineisto on yhdenmukaisempaa.

Pankkitasolla digitalisoidut palvelut yhdenmukaistavat toimintatapoja ja antavat tukea kenttätyöhön hyvin toimivien työkalujen ja yhteisten periaatteiden kautta. Toimivat digitaaliset kanavat mahdollistavat asiantuntijapalvelun päätöksenteon tueksi ajasta ja paikasta riippumatta.

Mikko Yli-Kuivila
Maa- ja metsätaloussektorin kehityspäällikkö
POP Pankkikeskus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä