Hyppää sisältöön

Osaamis- ja palkkapassi auttaa POP Pankin asiantuntijuuden kehittämisessä

Osaamis- ja palkkapassi on POP Pankkien, POP Pankkikeskuksen ja Bonum Pankin yhteinen osaamisen johtamiseen kehitetty työkalupari ja toimintamalli. Jo reilut 10 vuotta käytössä ollutta Osaamis- ja palkkapassia kehitetään jatkuvasti.

POP Pankin Osaamis- ja palkkapassin osaamisosioon on mahdollista kirjata työntekijän perustiedot, tutkinnot ja työsuhteen aikana käydyt koulutukset, kehityskeskustelut sekä työhistoria. Lisäksi osaamisosioon voi kirjata nimenmukaisesti työntekijän osaamisen sekä myös osaamistavoitteet. Palkkapassia voidaan käyttää palkkaneuvotteluprosessin tukena.

Osaamis- ja palkkapassi on ollut POP Pankki -ryhmässä käytössä jo yli kymmenen vuotta. Se kehitettiin POP Pankkien tarpeisiin, kun työntekijöiden osaamisesta haluttiin kattavampi kokonaiskuva. Osaamispassin kehitystyötä ohjaa pankeilta saatu palaute, erikseen tehdyt kyselyt ja alan sääntely. Esimerkiksi tietosuojalaki, asuntoluottodirektiivi ja vakuutusosaamiseen liittyvä IDD-vaade ovat osaltaan tuoneet muutoksia Osaamispassiin.

Osaamispassi

Osaamistaan voi kehittää POP Pankeilla monella tapaa. Esimerkiksi POP Pankin oma POPintie-verkkokoulutusympäristö tarjoaa parhaillaan 50-60 verkkokurssia eri aiheista. POP Pankkikeskus on tuottanut kursseja itse sekä yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

– Osaamispassista on pyritty luomaan sellainen, että sen avulla on helppo johtaa osaamista. Passi mahdollistaa kyvykkyyksien tarkastelun koko organisaation, mutta myös työntekijän osalta. Yhdestä paikasta saatava tieto tuo jatkuvuutta osaamisen kehittämiseen, POP Pankkikeskuksen Osaamis- ja palkkapassin yhteyshenkilö Merja Niemi kertoo.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä