Hyppää sisältöön

POP Pankki Pohjanmaa perusti akatemian osaajatarvettaan varten

Kilpailu finanssialan työntekijöistä on totta; ansaituille eläkepäiville siirtyvien osaajien tilalle tarvitaan uusia ammattilaisia. POP Pankki Pohjanmaa alkoi vuonna 2019 kehittää POP Akatemiaa, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijoille monipuolinen pankkialan harjoittelukokemus.

"Haluamme tarjota nuorille POP Akatemian kautta mahdollisemman aidon työelämäkokemuksen ja katsauksen finanssialan arjesta. Lähdimme miettimään, miten harjoittelusta saisi moniulotteisemman ja syvällisemmän niin, että harjoittelijoille tulisi kattava näkemys siitä, mitä työskentely pankissa on ja voi olla",

Sari Mäkirintala taustoittaa. Hän toimii pankissa POP Akatemian harjoittelijoiden lähiesimiehenä ja yhteyshenkilönä muun muassa yhtenä pääkumppanioppilaitoksista olevan Seinäjoen Ammattikorkean, SEAMKin suuntaan.

"Perustoimintojen kuten kassatyöskentelyn lisäksi opiskelija voi tutustua esimerkiksi rahoituksessa tai säästämisessä henkilö- tai yrityspuoleen, tai hänen harjoittelunsa voi painottua lainopillisiin, hallinnollisiin tai markkinoinnillisiin tehtäviin. POP Akatemia on rakennettu moduuleista, jotka mahdollistavat eräänlaisen kurssitarjottimen kokoamisen", tiivistää POP Pankki Pohjanmaan markkinointipäällikkö Kari Hernesniemi. Kari vastaa ohjelman markkinoinnista, Akatemian markkinointimoduuleista sekä osallistuu aktiivisesti ohjelman kehittämiseen.

Kiitettävää palautetta opiskelijoilta

POP Akatemia lanseerattiin helmikuussa 2020. Ohjelman on suorittanut nyt kymmenisen opiskelijaa. Muutama on jo palkkautunut pankkiin töihin, osa on vielä viimeistelemässä opintojaan.

POP Akatemia tähtää monipuoliseen työharjoittelukokemukseen

"Koulusta valmistuneilla on tietty pohja, mutta työskentelyn kautta saatava kokemus luonnollisesti puuttuu. Haluamme antaa opiskelijalle realistisen kuvan työelämästä heti haastattelusta lähtien. Kaikki hakijat haastatellaan ja heidän soveltuvuuttaan alaan ja työyhteisöön arvioidaan, kuten kenen tahansa meille hakevan työntekijän. Valinnat tehdään resurssitarpeiden ja tilanteiden mukaan. Valittu opiskelija osallistuu meillä kaikkeen aina tiimipalavereista myyntikeskusteluihin ja havainnointeihin. Osa keskusteluista toteutetaan, vaikka simulaationa, jos se ei suoranaisesti kosketa harjoittelijaa", Sari Mäkirintala sanoo.

SEAMKin vastaavan ohjaajan kautta saatu opiskelijapalaute on ollut erittäin hyvää. Monet harjoittelijat ovat innostuneet tekemään opinnäytetyön meille, kun he ovat tutustuneet toimintamme eri puoliin. Lisäksi yksi harjoittelijoista työskentelee meillä tuntityöläisenä ja yksi on palkattu toisaalle POP Pankki -ryhmässä, hän jatkaa.

Alan vaihtajat rohkaisevat tutustumaan pankkialaan työpaikkana

"Finanssiala ei välttämättä näyttäydy nuorille niin monipuolisena alana kuin mitä se on. Vaikka ala digitalisoituu, työ on edelleen paljon toisen kohtaamista ja ihmisten auttamista unelmiensa ja suunnitelmiensa toteuttamisessa", sanoo itse ennen finanssialalle siirtymistään ATK-kouluttajana toiminut Sari Mäkirintala.

Kari Hernesniemi yhtyy Sarin näkemykseen alan monipuolisuudesta. "Itse mainostoimistopuolella työskennelleenä näkisin, että meillä olisi jopa mainostoimistoa monipuolisemmin tekemistä tarjottavana esimerkiksi SEAMKin kulttuuripuolen opiskelijoille."

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä